Archív Zpravodaje Šrámkovy Sobotky

ISSN 1212-7906, obecný popis časopisu a informace pro přispěvatele.

  • ročníky 31 až 40: zatím nenahrány
  • ročníky 21 až 30: zatím nenahrány
  • ročníky 12 až 20: zatím nenahrány
  • ročník 12 (1975):
  • ročník 11 (1974):  č. 1-2, č. 3-5

A pro úplnost: Zpravodaj VIII. ročníku festivalu Šrámkova Sobotka, publikace, jejíž název současný ZŠS užívá (v tomto scanu chybí č. 3). V pozdějších letech se festivalou tiskovinou staly časopisy Splav! a Raport!

Neveřejný archív časopisu v SVK HK.