Archív Zpravodaje Šrámkovy Sobotky

ISSN 1212-7906, obecný popis časopisu a informace pro přispěvatele.

  • ročník 58 (2021):č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6
  • ročníky 57 až 51: zatím nenahrány
  • ročníky 31 až 40: zatím nenahrány
  • ročníky 21 až 30: zatím nenahrány
  • ročníky 11 až 20: zatím nenahrány

A pro úplnost: Zpravodaj VIII. ročníku festivalu Šrámkova Sobotka, publikace, jejíž název současný ZŠS užívá (v tomto scanu chybí č. 3). V pozdějších letech se festivalou tiskovinou staly časopisy Splav! a Raport!

Neveřejný archív časopisu v SVK HK.