Studio Šrámkova domu

je divadelní soubor s dlouholetou tradicí, který působí pod MKS . V současné době soubor tvoří pět na sobě nezávislých skupin: dvě skupiny mladších školních dětí (1. stupeň ZŠ) a po jedné skupině starších školních děti (2. stupeň ZŠ), studentů a dospělých. Soubor si drží díky svému kompexnímu přístupu k herecké práci a přednesu vysokou úroveň, o čemž svědčí i mnoho úspěchů na recitačních i divadelních přehlídkách jako je Dětská scéna, Wolkrův Prostějov, Mladá scéna, Šrámkův Písek nebo Jiráskův Hronov.

Do souboru se mohou přihlásit děti starší šesti let (tedy prvňáčci), studenti i dospělí vyplněním přihlášky a jejím odevzdáním na schůzce souboru. Skupiny se scházejí každý pátek pod vedením MgA. Lady Blažejové (tel. 774 139 636) v Městském divadle v Sobotce.

Současnost

Podrobnější informace o činnosti, tvorbě a historii souboru najdete na webu SŠD . Studio každoročně pořádá regionální festival Nezakřiknutí.

Foto z představení Srdce hvozdu, Studio Šrámkova domu v Sobotce, foto Jan Slavíček

V celostátním kole postupové přehlídky Dětská scéna Studio úspěšně reprezentovalo Sobotku s incenací Srdce hvozdu v roce 2019 ve Svitavách.

Foto z představení My vrabčáci, Studio Šrámkova domu v Sobotce

Jedním z výrazných úspěchů Studia je účast v celostátním kole přehlídky Dětská scéna 2018 ve Svitavách s incenací My vrabčáci na motivy knihy Jordana D. Radičkova.

Foto z představení Co takhle čaj, bábi?, Studio Šrámkova domu v Sobotce, foto Jan Slavíček

Do krajského kola přehlídky Dětská scéna 2018 postoupila incenace SŠD Co takhle čaj, bábi? na motivy povídky z knihy B. Jacquese Sedm strašidelných příběhů.

Foto z představení Mami!, Studio Šrámkova domu v Sobotce, foto Jan Slavíček

Studentská skupina souboru SŠD v roce 2017 postoupila na celostátní festival divadla poezie Wolkerův Prostějov s incenací Mami! na motivy autobiografického díla Mariny I. Cvětajevové.

Foto z představení Náš Pú, Studio Šrámkova domu v Sobotce, foto www.slafoto.cz

V roce 2016 studentská skupina souboru postoupila na celostátní přehlídku Mladá scéna v Ústí nad Orlicí s autorskou incenací Náš Pú na motivy známého díla A. A. Milneho.

Každoroční účast v postupových přehlídkách, zejména na Dětské scéně, dává členům SŠD příležitost nejen se pochlubit výsledky své práce, ale také je výborným prostředím, kde mohou porovnávat úroveň svých představení s dalšími soubory svých věkových kategorií.

Historie

Literárně-dramatický soubor vznikl v roce 1962 pod názvem Recitační studio Šrámkova domu (RSŠD). Vznikl z odkazu paní Milky Šrámkové-Hrdličkové s cílem navázat na divadelní soubor studentů z dob Fráni Šrámka. Na vedení souboru se podílela celá řada významných osobností Marie Hejnová, Eva Seemannová, Jiří Paďour, Jaroslav Chrpa, Václav Martinec, Eva Pašková, Jiří Hraše, Helena Glancová, Marta Hrachovinová a Otto Liška, Eva Hrubá, Šárka Štembergová-Kratochvílová a další.

V roce 1993 se z ideologických důvodů z názvu souboru vytrácí pojem „recitační.“ Schůzky jsou zaměřeny více na divadelní práci s jednotlivci i kolektivem, i když se stále zabývá i uměleckým přednesem a kulturou řeči.