Městský úřad
Boleslavská 440
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 401

Oficiální stránky města Sobotka

Informace pro občany
  Zdůvodu úplné uzavírky silnice III/27935 v úseku Podkost – Vesec od 29. 8. do 6. 11. 2016 bude omezen provoz na linkách 260340, 630077 a 670365. 
  Linka 670365 pojede po objízdné trase Sobotka – Mladějov – Libošovice a to až od 5. 9. 2016. Linky 260340 a 630077 pojedou po objízdné trase Sobotka – Mladějov – Libošovice – Dobšice – Podkost (hrad Kost) a to už od 29. 8. 2016.
   Po dobu uzavírky nebudou obsluhované zastávky Podkost,Semtín dvůr; Vesec u Sobotky; Vesec u Sobotky,křiž. (linkou 670365 až od 5. 9.); Sobotka,,koupaliště; a Libošovice,Nepřívec (linkou 670365 až od 5. 9.).
   Zastávka Podkost,hrad Kost bude přemístěna k centrálnímu parkovišti (už od 29. 8.) a zastávka Libošovice ke křižovatce silnic III/27930 a III/27926 (už od 29. 8.). 
  POZOR! Objízdná trasa prodlužuje jízdní doby, takže dochází k úpravám časových poloh dotčených spojů!
Všechny novinky
Mobilni rozhlas  
 Jarmark 2016

Banner Humprecht
Kalendář akcí
Koncert skupiny BAND a přátelé
Datum: 27. srpna 2016
Čas: 17:30
Místo: zahrada Šrámkova domu
více zde
Loutková pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Datum: 27. srpna 2016
Čas: 16:00
Místo: Zámek Humprecht
více zde
Vyhazovači
Datum: 25. srpna 2016
Místo: Divadlo Radka Brzobohatého
více zde
HUMPRECHTSKÁ ZÁMECKÁ KNIHOVNA a jiné zámecké knihovny v České republice
Datum: 27. srpna 2016
Čas: 19 hodin
Místo: zámek Humprecht
přednáška PhDr. Petra Maška
více zde
FILMOVÁ SOBOTKA - LÉTO 2016 - promítání filmů
Datum: od 30. června do 27. srpna 2016
Čas: vždy od 21:30 h.
Místo: zahrada Šrámkova domu (za nepřízně počasí - Městské divadlo) v Sobotce
více zde
Archiv