Městský úřad
Boleslavská 440
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 401

Sportovní areál

 

Slavnostní otevření sportovního areálu

V pondělí 2.10. od 13:30 bylo slavnostně otevřen zrekonstruovaný sportovní areál. Čas slavnostního zahájení byl zvolen především s ohledem na děti ze základní školy, pro které především je atletický ovál a hřiště na míčové hry určeno. Po úvodním vystoupení školních mažoretek se ujala slova paní ředitelka ZŠ Mgr. Jana Knapová, která žáky i návštěvníky z řad veřejnosti přivítala a předala slovo starostovi a místostarostovi města, kteří stručně shrnuli kroky, které k realizaci vedly, jak probíhala a co areál čeká v budoucnu. Byli přivítány i legendy soboteckého sportování – Ladislav Jirků, Josef Jindra, Josef Kužel, Petr Šindelář, Jiří Staška a mnozí další. Po tomto úvodu byla odstartována smíšena štafeta na 400 m a následně bylo otevřeno víceúčelové hřiště, na kterém byly předváděny ukázky sportů – všichni si mohli zaházet na basketový koš, zkusit zahrát florbal, zakopat na branku, apod. Počasí přálo, takže celá slavnost končila o půl čtvrté ku spokojenosti všech zúčastněných.


Informace ke sportovnímu areálu a jeho provozu v rámci podzimu 2017

Samotné užívání víceúčelového hřiště a atletické dráhy bude probíhat v následujícím režimu: Přednostně bude nutné naplnit potřeby školní výuky. Na základě rozvrhu hodin TV školní výuky a zájmových kroužků se vyprofilují časová „okna“ pro ostatní uživatele (tedy především odpolední časy). Hřiště bude užíváno dle provozního řádu a na základě předání klíčů od pověřeného pracovníka města (kontaktní osobou pro tyto účely bude v rámci zkušebního podzimního provozu pan Jiří Havelka – tel. 776 501 808, u kterého bude možné na přelomu září a října rezervovat termíny. Je jasné že v rámci října a listopadu půjde s ohledem na počasí o jednotlivé události. Pro další sezónu bychom to zřejmě řešili online rezervačním nástrojem.
V každém případě je nutné u víceúčelového hřiště počítat s poplatkem za užívání (pronájem). Je nutné si uvědomit, že se jedná o dílo za více než 3 mil. Kč (samotné hřiště) a bude zcela jistě v budoucnu potřebovat nějakou údržbu. V rámci podzimního provozu bude poplatek nastaven v zaváděcí ceně 100,-Kč /hodina bez umělého osvětlení. Hodina s osvětlením bude účtovány v ceně 200,-Kč/hod. Věříme, že sportovci nutnost poplatku pochopí.
Atletická dráha bude přístupná volně a bude dobře, pokud ji občané využijí v co největší míře. Docela dost lidí běhá pro zdraví už teď a věříme že se jejich počet zvýší a třeba se podaří založit i atletický oddíl.

Základní údaje o areálu

Město Sobotka v prosinci 2016 koupilo od SK Sobotka sportovní areál (fotbalové hřiště, tenisové kurty, budovu šaten, zázemí a tribuny, vč. přilehlých pozemků) a stalo se jeho majitelem. V roce 2017 byla zahájena 1. etapa celkové rekonstrukce areálu, která vytvoří kvalitní podmínky pro sportování ve městě. Revitalizace areálu byla zahájena 12.6.2017 terénními a zemními pracemi. Jako první byla dokončena úprava fotbalového hřiště 102x64 m, kde byla zrealizována umělá závlaha spolu s novým zdrojem vody (72 m hluboký vrt) a akumulační nádrží o objemu 15 m3. Samotný trávník byl ošetřen, provzdušněn, propískován, byly osazeny nové branky a záchytné sítě za nimi. Jako další bylo v těsné blízkosti školy dokončeno víceúčelové hřiště na míčové sporty o velikosti 22x43 m s umělým polyuretanovým povrchem, dřevěnými mantinely, čtyřmetrovým oplocením a osvětlením. Výčet míčových sportů, které zde lze provozovat, je opradu pestrý: volejbal, basketbal, streetball, futsal, házená, florbal, tenis. Jako poslední v letošním roce se dokončoval 400 m dlouhý atletický dvoudráhový ovál s dvouvrstvým PUR povrchem, napojený na čtyřdráhovou sprinterskou rovinku 100 m a doskočiště pro skok daleký. Tento objem prací byl po uskutečněném zadávacím řízení realizován firmou Linhart spol. s r.o. z Brandýsa n. Labem - Staré Boleslavi za cenu 7 199 228 Kč vč. DPH. Ostatní práce spojené s rekonstrukcí - např. jarní kácení přerostlé zeleně, nová výsadba, arboristické ošetření stávajících stromů, nové přístupové cesty, oplocení, vrtaná studna, apod. tvoří v součtu částku dalších cca 500 000 Kč. S dokončením rekonstrukce se počítá v roce 2018, kdy budou kompletně opraveny antukové kurty, dokončeno oplocení, otevřen nový vstup z Jičínské ulice a především bude zahájena potřebná přestavba tribuny a budovy šaten, ubytovny a zázemí areálu. V projektu se počítá ještě s vybudování beachvolejbalového hřiště a hřiště pro workout (venkovní posilovna). Veškeré letošní investice do opravy šly z rozpočtu města.

Lubor Jenček, Jan Janatka

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ - PLAKÁT (pdf)

Image 0 - Pohled na víceúčelové hřiště
Pohled na víceúčelové hřiště
Pohled na víceúčelové hřiště
Image 1 - Pohled na hřiště
Pohled na hřiště
Image 2 - Výstavba - červen 2017
Výstavba - červen 2017
Image 3 - Výstavba - červenec 2017
Výstavba - červenec 2017
Výstavba - červenec 2017
Image 4 - Výstavba - srpen 2017
Výstavba - srpen 2017
Image 5 - Výstavba - září 2017
Výstavba - září 2017
Image 6 - Ze slavnostního otevření
Ze slavnostního otevření
Image 7 -

Image 8 -

Image 9 -

Image 10 -

Kalendář akcí
Modrá krev Sobotecka
Datum: Od 22.9.2017 do 18.5.2018
Čas: 18:00
Místo: Sál spořitelny v Sobotce
více zde
MKS Sobotka a Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce ve spolupráci s historikem Karolem Bílkem Vás zvou na cyklus vlastivědných přednášek a besed věnovaných působení šlechtických rodů na Sobotecku. Patronem celého cyklu je senátor Ing. Tomáš Czernin, patrony jednotlivých večerů se stanou přední čeští historici a potomci starých šlechtických rodů. Všemi večery Vás bude provázet prom. historik Karol Bílek. Vstupné dobrovolné.
Prodlouženo do konce února - FOTOSPORTMB
Datum: 3.12.2017 - 28.2.2018
Čas: otevírací doba knihovny
Místo: Městská knihovna Fráni Šrámka
více zde
Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce Vás zve na autorskou výstavu fotografií Miroslava Palacha a Petra Linharta. Výstava je přístupná v době otevírací doby knihovny.
PRO NEMOC ZRUŠENO!!!
Datum: 19.2.2018
Čas: 17:00
Místo: Sál spořitelny
více zde
Základní umělecká škola v Sobotce Vás srdečně zve na hudební podvečer s kytarou. Vstupné dobrovolné.
Výživné - přednáška
Datum: 22.2.2018
Čas: 18:00
Místo: Muzeum Fráni Šrámka
více zde
Městské kulturní středisko a Městská knihovna Fráni Šrámka Vás zvou na další přednášku PhDr. Radky Vokounové. Tentokráte bude přednáška zaměřená na  výživné a bude zahrnovat i odpovědi na Vaše otázky z této problematiky.