Městský úřad
Boleslavská 440
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 401

Územní plán města - návrh

Návrh Územního plánu Sobotka včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

AKTUALIZACE:
19.října 2016 od 16:00 se konalo opakované Veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu Sobotka , včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. Projednání se zúčastnil jak projektant Ing. arch. Karel Novotný, tak paní Ilona Lius, zástupce odboru územního plánování MěÚ Jičín, pořizovatele územního plánu. Na tomto jednání byly vzneseny připomínky, jejichž vyhodnocením se zabývá odbor územního plánování.
 V tuto chvíli je bohužel zřejmé, že z těchto důvodů bude schválení územního plánu odloženo v řádu měsíců.

Návrh Uzemního plánu Sobotka, který ještě NENÍ SCHVÁLENÝ:
(současně platný územní plán sídelního útvaru Sobotka, Staňkova Lhota, Osek není zpracován v digitální podobě a je možné do něj nahlédnout na stavebním úřadě Sobotka)

 1. Opatření obecné povahy - textová část ÚP
 2. Základní členění území
 3. Hlavní výkres
 4. Vodní hospodářství
 5. Energetika
 6. Veřejně prospěšné stavby a energetika
 7. Koordinační výkres
 8. Širší vztahy
 9. Zábory půdního fondu
 10. SEA - posouzení vlivu ÚP na životní prostředí
 11. Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj
Kalendář akcí
Hasičský festiválek LUDĚK
Datum: 7.5.2017
Čas: 13:00-22:00
Místo: Solec u Kněžmostu
více zde
Švédská místa činu
Datum: od 1.4. do 30.4.2017
Čas: otevírací hodiny knihovny
Místo: Galerie na schodech při Městské knihovně Fráni Šrámka
více zde
Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce Vás zve na výstavu uspořádanou v Galerii na schodech. Výstava bude otevřena v běžných otevíracích hodinách knihovny.
Učitelka
Datum: 6.5.2017
Čas: 20:00
Místo: Městské divadlo Solnice
více zde
Kino Sobotka Vás zve na český film úspěšného režiséra Jana Hřebejka. Vstupné 60,- Kč.
Výlet na Masadu
Datum: 1.5.2017
Čas: 14:00
Místo: Šolcův statek - Galerie Karla Samšiňáka
více zde
Šolcův statek v Sobotce Vás zve na vernisáž výstavy kreseb Jicchaka Kurta Brücka. Na vernisáži vystoupí za doprovodu klavíru studenti JAMU - Karolína Žmolíková a Martin Vydra. Výstava bude přístupná v Galerii Karla Samšiňáka od 1.5. do 30.6.2017.