Městský úřad
Boleslavská 440
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 401

Územní plán města - návrh

Návrh Územního plánu Sobotka včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

AKTUALIZACE:
19.října 2016 od 16:00 se konalo opakované Veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu Sobotka , včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. Projednání se zúčastnil jak projektant Ing. arch. Karel Novotný, tak paní Ilona Lius, zástupce odboru územního plánování MěÚ Jičín, pořizovatele územního plánu. Na tomto jednání byly vzneseny připomínky, jejichž vyhodnocením se zabývá odbor územního plánování.
 V tuto chvíli je bohužel zřejmé, že z těchto důvodů bude schválení územního plánu odloženo v řádu měsíců.

Návrh Uzemního plánu Sobotka, který ještě NENÍ SCHVÁLENÝ:
(současně platný územní plán sídelního útvaru Sobotka, Staňkova Lhota, Osek není zpracován v digitální podobě a je možné do něj nahlédnout na stavebním úřadě Sobotka)

 1. Opatření obecné povahy - textová část ÚP
 2. Základní členění území
 3. Hlavní výkres
 4. Vodní hospodářství
 5. Energetika
 6. Veřejně prospěšné stavby a energetika
 7. Koordinační výkres
 8. Širší vztahy
 9. Zábory půdního fondu
 10. SEA - posouzení vlivu ÚP na životní prostředí
 11. Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj
Kalendář akcí
Tradiční letní koncert barokní a romantické hudby
Datum: 15. 7. 2017
Čas: 19:00
Místo: zámek Humprecht
více zde
Srdečně zveme stálé i nové příznivce letních koncertů vážné hudby na náš zámek v sobotu 15. července. Od 19 hodin se můžete zaposlouchat do kouzelných barokních a romantických tónů. Školené hlasy sopranistky VERONIKY VILDMANOVÉ a barytonisty MARTINA STROUHALA zazpívají za doprovodu LEONY STŘÍTESKÉ na clavinovu árie a duety A. Vivaldiho, A. Dvořáka, P. I. Čajkovského, Ch. Gounoda a dalších autorů té doby.
Výlet na Masadu
Datum: 1.5.2017
Čas: 14:00
Místo: Šolcův statek - Galerie Karla Samšiňáka
více zde
Šolcův statek v Sobotce Vás zve na vernisáž výstavy kreseb Jicchaka Kurta Brücka. Na vernisáži vystoupí za doprovodu klavíru studenti JAMU - Karolína Žmolíková a Martin Vydra. Výstava bude přístupná v Galerii Karla Samšiňáka od 1.5. do 30.6.2017.
Sochy a sousoší
Datum: 1.5.2017
Čas: 14:00
Místo: Šolcův statek - Lapidárium
více zde
Šolcův statek v Sobotce Vás zve na zahájení výstavy soch a sousoší Jaroslava Vacka s hudebním doprovodem studentů JAMU - Karolíny Žmolíkové a Martina Vydry. Výstava bude umístěna v Lapidáriu a potrvá do 31. října letošního roku.
Dobrodružství cyklistiky
Datum: 15.5.2017 - 31.10.2017
Místo: Zámek Humprecht
více zde
Zámek Humprecht Vás zve na výstavu historických kol z éry vysokých kol v Čechách.