Městský úřad
Boleslavská 440
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 401

Územní plán města - návrh

Návrh Územního plánu Sobotka včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

AKTUALIZACE:
19.října 2016 od 16:00 se konalo opakované Veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu Sobotka , včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. Projednání se zúčastnil jak projektant Ing. arch. Karel Novotný, tak paní Ilona Lius, zástupce odboru územního plánování MěÚ Jičín, pořizovatele územního plánu. Na tomto jednání byly vzneseny připomínky, jejichž vyhodnocením se zabývá odbor územního plánování.
 V tuto chvíli je bohužel zřejmé, že z těchto důvodů bude schválení územního plánu odloženo v řádu měsíců.

Návrh Uzemního plánu Sobotka, který ještě NENÍ SCHVÁLENÝ:
(současně platný územní plán sídelního útvaru Sobotka, Staňkova Lhota, Osek není zpracován v digitální podobě a je možné do něj nahlédnout na stavebním úřadě Sobotka)

 1. Opatření obecné povahy - textová část ÚP
 2. Základní členění území
 3. Hlavní výkres
 4. Vodní hospodářství
 5. Energetika
 6. Veřejně prospěšné stavby a energetika
 7. Koordinační výkres
 8. Širší vztahy
 9. Zábory půdního fondu
 10. SEA - posouzení vlivu ÚP na životní prostředí
 11. Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj
Kalendář akcí
Výlet na Masadu
Datum: 1.5.2017
Čas: 14:00
Místo: Šolcův statek - Galerie Karla Samšiňáka
více zde
Šolcův statek v Sobotce Vás zve na vernisáž výstavy kreseb Jicchaka Kurta Brücka. Na vernisáži vystoupí za doprovodu klavíru studenti JAMU - Karolína Žmolíková a Martin Vydra. Výstava bude přístupná v Galerii Karla Samšiňáka od 1.5. do 30.6.2017.
Sochy a sousoší
Datum: 1.5.2017
Čas: 14:00
Místo: Šolcův statek - Lapidárium
více zde
Šolcův statek v Sobotce Vás zve na zahájení výstavy soch a sousoší Jaroslava Vacka s hudebním doprovodem studentů JAMU - Karolíny Žmolíkové a Martina Vydry. Výstava bude umístěna v Lapidáriu a potrvá do 31. října letošního roku.
Dětská hasičská soutěž
Datum: 10.6.2017
Čas: 9,00
Místo: Kolbiště pod zámkem Humprecht
více zde
Sdružení dobrovolných hasičů zve děti na dětskou hasičskou soutěž na kolbišti pod Humprechtem.  Prezentace od 9:00, začátek soutěže v 9:30. Vstupné 100,-Kč. Těšíme se na Vás!
Jeruzalém - nedělitelný a věčný
Datum: od 16.5.5.2017 do 2.6.2017
Místo: Knihovna Fráni Šrámka - Galerie Na schodech
více zde
Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce Vás zve na výstavu fotografií Robina Böhnische. Fotografie budete moci zhlédnout v prostorách Galerie Na Schodech.