Městský úřad
Boleslavská 440
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 401

Povinně zveřejňované informace

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím