PROJEKT DESET TISÍC KROKŮ

Datum:  - Čas:  - Místo:

Připojte se k projektu 10 tisíc kroků, registrovat se můžete na adrese: www.desettisickroku.cz