HISTORIE TRAMPSKÝCH OSAD V ČESKÉM RÁJI

Datum: STÁLÁ VÝSTAVA - Čas:  - Místo: HOROLEZECKÁ STĚNA SOBOTKA