Městský úřad
Boleslavská 440
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 401

SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU K AKTUÁLNÍ SITUACI PANDEMIE COVID-19 - aktualizace 4.5.2020:

1) Obnovení provozu Městského úřadu Sobotka

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9. 4. 2020 je s účinností ode dne 20. 4. 2020 obnoven provoz Městského úřadu Sobotka při dodržování bezpečnostních hygienických pravidel, proto:

• do budovy vstupujte pouze v případě, že záležitost nemůžete vyřídit telefonicky, elektronicky nebo písemně
• do budovy vstupujte s použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) a po celou dobu pobytu dodržujte odstup mezi osobami 2 metry
• bezprostředně po vstupu do budovy použijte připravenou dezinfekci rukou

Poplatky za odpad hraďte výhradně převodem podle údajů na složence, ostatní platby a poplatky převodem na účet č.19-3821541/0100 podle údajů, které Vám sdělíme telefonicky nebo elektronicky.

V souladu s mimořádným opatřením je počet zaměstnanců přítomných na úřadě limitován. Přestože je v maximální možné míře zajištěna zastupitelnost jednotlivých úředníků při výkonu jednotlivých agend, máte-li potřebu výhradně konkrétního úředníka, zjistěte si předem jeho přítomnost telefonicky.

2) Sběrný dvůr Sobotka je otevřen v úterý a pátek 8:00 - 16:00 a v sobotu 8:00 - 12:00.

3) Pomoc seniorům 
Občané, kteří si z nějakého důvodu (věk 65+, zdravotní stav) nemohou zajistit základní potřeby (potraviny, léky, roušky, aj.) a současně nemají nikoho, kdo by jim pomohl, se mohou obrátit na městský úřad - tel. 493 544 393 (p. Guciová)

4) Od 27.4. je otevřeno Městské informační centrum a od 28.4. je otevřena Městská knihovna Fráni Šrámka. Provoz v obou institucích bude probíhat za zpřísněných hygienických podmínek
 

5) Od 11.5. bude otevřena Mateřská škola Sobotka  - podmínky provozu na webu MŠ a rovněž Muzeum Fráni Šrámka.

6) Od 25.5. bude otevřena Základní škola Sobotka - 1. stupeň a školní jídelna pro externí strávníky.

7) Od 26.5. bude otevřen zámek Humprecht.

Děkujeme Vám za pochopení
Město Sobotka, Městský úřad Sobotka 


Důležité informace:

Informace ministerstva zdravotnictví - covid 19
Krajský úřad Královéhradeckého kraje - krizové řízení
Informační servis covid 19 - ORP Jičín

HELPLINKA COVID 19 PRO OBCE I PODNIKATELE


            
            
Informace pro občany
Změna otevírací doby sběrného dvoru z důvodu zavedení polední přestávky 12:00 - 12:45:

ÚTERÝ 8:00 - 12:00 / 12:45 - 16:00
ČTVRTEK 8:00 - 12:00 / 12:45 - 16:00
Základní škola Sobotka přijme od 1.9.2020 asistenta (asistentku) pedagoga. Bližší informace na webových stránkách ZŠ
Všechny novinky

Mobilni rozhlas   
banner hump 

Kalendář akcí
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ OKEM PTÁKA
Datum: 8. června - 28. srpna 2020
Místo: Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce
Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce Vás zve na výstavu fotografií okem ptáka. Přijďte se podívat na unikátní fotografie pořízené z letů horkovzdušnými balóny nad Českým rájem a Libereckým krajem.
více zde
ALENA ANTONOVÁ, OBRAZY A GRAFIKY
Datum: 25.května - 8.července 2020
Místo: Šolcův statek Sobotka
Šolcův statek v Sobotce Vás zve na výstavu Aleny Antonové, Obrazy a grafiky. Vzhledem ke koronavirové pandemii se výstava otevře bez vernisáže. Přístupná bude za podmínek co nejvíce respektujících hygienicko - epidemiologickou bezpečnost.
více zde
HANA BENEŠOVÁ, KERAMIKA A PORCELÁN
Datum: 25.května - 31.října 2020
Místo: Šolcův statek Sobotka
Šolcův statek v Sobotce Vás zve na výstavu Hany Benešové, Keramika a porcelán. Výstava bude díky pandemii SARS-Co V-2 zpřístupněná bez vernisáže.
více zde
PSACÍ STOLY SLAVNÝCH - PRODLOUŽENO !
Datum: 1.3. - 21.6. 2020
Místo: Velké náměstí 114, Písek
Muzeum Fráni Šrámka v Sobotce, zapůjčilo Prácheňskému muzeu v Písku, stůl nejslavnějšího rodáka ze Sobotky - Fráni Šrámka.
více zde
Archiv