Městský úřad
Boleslavská 440
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 401

     logo IROP MMR

Chodník v Boleslavské ulici v Sobotce  -  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012690

Předmětem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší ve městě Sobotka. Mezi hlavní aktivity projektu patří rekonstrukce chodníku podél komunikace II. třídy č. 281 - ulice Boleslavská. Tímto bude zajištěn bezpečný a bezbariérový přístup pro pěší do centra občanské vybavenosti a tím i nepřímo k zastávce veřejné hromadné dopravy. Dojde tak ke snížení počtu chodců, kteří využívají k pohybu po městě místní komunikace. Projekt přispěje také ke snížení zátěže na životní prostředí.

Cíle projektu jsou následující:
- Zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší
- Lepší dostupnost částí města pro pěší (práce, služby)
- Zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
- Zlepšení přístupu do centra obce a tím i nepřímo k zastávce veřejné hromadné dopravy
- Snížení zátěže pro životní prostředí

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší ve městě Sobotka. K naplnění tohoto cíle dojde rekonstrukcí chodníků, které budou nově řešeny jako bezbariérové. Tím dojde ke snížení počtu chodců, kteří využívají k pohybu po městě místní komunikace určené pro motorová vozidla.
Dalším cílem je snížení zátěže na životní prostředí zvýšením bezpečné dostupnosti veřejné dopravy a snížením počtu osobních vozidel automobilové dopravy.

Projekt "Chodník v Boleslavské ulici v Sobotce" je spolufinancován Evropskou unií.
 

Informace pro občany
Od pondělí 23.11.2020 do odvolání bude Mateřská škola Sobotka uzavřena z důvodu nařízené karantény.
Všechny novinky

Mobilni rozhlas   
banner hump 

Kalendář akcí
ZPRAVODAJ Č.5
ZPRAVODAJ ŠRÁMKOVY SOBOTKY č.5 v prodeji v tabáku u paní Marie Drápalové a v papírnictví.
více zde
LIDOVÁ KULTURA ČESKÉHO RÁJE A SEVEROVÝCHODNÍCH ČECH - ODLOŽENO!!
Datum: od 18.9.2020 do 13.11.2020
Čas: 18:00
Místo: sál Spořitelny v Sobotce
MKS Sobotka a Městská knihovna Fráni Šrámka ve spolupráci s Vlastenecko-dobročinnou obcí baráčnickou pro Sobotku a okolí Vás zvou na přednáškový cyklus zaměřený na lidovou kulturu. Patronem cyklu je PhDr. Vladimíra Jakouběová z Muzea Českého ráje Turnov, který s Regionálním muzeem v Jičíně na našem projektu též spolupracuje. Celým cyklem přednášek nás opět bude provázet Karol Bílek. Přednášky budou probíhat jednou za měsíc, a to v pátek od 18:00 v sále Spořitelny v Sobotce. Vstupné bude dobrovolné.
více zde
Archiv