.


FINANČNÍ VÝBOR
Mgr. Zdeňka Badová předsedkyně
Ing. Jiří Kolda člen
Ing. Tomáš Lukáš člen


KONTROLNÍ VÝBOR
Marta Kunstová předsedkyně
Petr Buchal člen
Monika Havelková členkaKULTURNÍ KOMISE
Mgr. Marie Sekerová předsedkyně
Pavlína Havlová členka
PhDr. Dagmar Faměrová členka
Mgr. Jana Knapová členka
Mgr. Petra Matoušková členka


BYTOVÁ A SOCIÁLNÍ KOMISE
Lucie Turynová předsedkyně
Pavlína Guciová členka
Ing. Michaela Hudcová členka
Mgr. Jana Knapová členka