.

Kontakty MěÚ

STAROSTA

Ing. Lubor Jenček
Email: jencek@mesto-sobotka.cz
Tel.: 493 544 392
Mob.: 724 180 937


MÍSTOSTAROSTA

Petr Buchal 
Email: buchal@mesto-sobotka.cz 
Tel.: 493 544 391
Mob.: 603 299 328 


TAJEMNÍK

Ing. Jaroslav Šourek
Email: sourek@mesto-sobotka.cz
Tel.: 493 544 390


PODATELNA, POZEMKY

Jana Matyášová
Email: matyasova@mesto-sobotka.cz
Tel.: 493 544 381


INVESTICE, TECHNICKÁ SPRÁVA

Bc. Marek Plachý
Email: plachy@mesto-sobotka.cz
Tel.: 493 544 386
 Mob.: 733 653 399


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pavlína Šoutová
Email: soutova@mesto-sobotka.cz
Tel.: 493 544 383


STAVEBNÍ ÚŘAD

Jiří Šulc
E-mail: sulc@mesto-sobotka.cz
Tel: 777 061 329

SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD

Monika Rejmanová, DiS.
Email: rejmanova@mesto-sobotka.cz
Tel.: 493 544 384


ÚČETNÍ

Ing. Petra Hošková
E-mail: hoskova@mesto-sobotka.cz
Tel.: 493 544 387


MZDOVÁ ÚČETNÍ, BYTY

Ing. Renata Patková 
E-mail: patkova@mesto-sobotka.cz
Tel.: 493 544 385


ÚČETNÍ PO

Bc. Michal Vojtíšek
E-mail: vojtisek@mesto-sobotka.cz
Tel.: 493 544 388


MATRIKA, SVATBY

Bc. Pavlína Guciová
Email: guciova@mesto-sobotka.cz
Tel.: 493 544 393


SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ, SOCIÁLNÍ PRÁCE

Soňa Rytinová, DiS.
E-mail: rytinova@mesto-sobotka.cz
Tel.: 493 544 393


PŘESTUPKY, SEKRETARIÁT

Eva Bočková
E-mail: bockova@mesto-sobotka.cz
Tel.: 493 544 389