TECHNICKÉ STŘEDISKO SOBOTKA
Březenská 244, 507 43 Sobotka
tel. 732 610 877
e-mail: ts-sd@sobotka.cz

Technické středisko je organizační složkou města a zajišťuje tyto činnosti:

  • celoroční úklid městských komunikací a chodníků se zvláštním důrazem na zimní období

  • likvidace odpadu z veřejných odpadkových košů

  • údržba místních komunikací ve městě i přilehlých obcích

  • údržba zeleně ve městě  

  • údržbářské práce městského nemovitého majetku

  • drobné stavební práce 

  • údržba a evidence svěřené techniky

  • zajištění řádného fungování sběrného dvoru a třídění odpadu

Personální obsazení Technického střediska a sběrného dvora:

Milan Tomsa (vedoucí) - tel. 732 610 877
Josef Kruman (zástupce vedoucího)
Milan Ždánský
František Karban
Tomáš HavelkaHalina Karbanová
Renata Vašáková