.
TECHNICKÉ STŘEDISKO SOBOTKA
Březenská 244, 507 43 Sobotka
tel. 605 399 896
e-mail: ts-sd@sobotka.cz

Technické středisko je organizační složkou města a zajišťuje tyto činnosti:

 • celoroční úklid městských komunikací a chodníků se zvláštním důrazem na zimní období

 • likvidace odpadu z veřejných odpadkových košů

 • údržba místních komunikací ve městě i přilehlých obcích

 • údržba zeleně ve městě  

 • údržbářské práce městského nemovitého majetku

 • drobné stavební práce 

 • údržba a evidence svěřené techniky

 • zajištění řádného fungování sběrného dvoru a třídění odpadu

    Personální obsazení Technického střediska a sběrného dvora:

 • Renata Vašáková (vedoucí tel. 605 399 896)

 • Josef Kruman (zástupce vedoucího tel. 721 619 974)

 • Milan Ždánský 

 • František Karban

 • Dušan Sudek

 • Miroslav Kloz

 • Tomáš Havelka

 • Rudolf Dyškant
 • Halina Karbanová