Město Sobotka je na nemovité kulturní památky velice bohaté - je jich celkem jednapadesát, z nichž jedna, zámek Humprecht, je národní kulturní památkou. Bohužel mnohé z nich jsou ve velmi špatném technickém stavu a jejich vlastníci tento stav nijak neřeší. Přesto je v Sobotce co vidět - jde především o  urbanistickou koncepci a genius loci soboteckého náměstí s kostelem v pozadí, dále jedinečné doklady lidové architektury v čele se Šolcovým statkem a v neposlední řadě i funkcionalistické stavby veřejných budov z období 1. republiky. Historické centrum města bylo v roce 1990 vyhlášeno městskou památkovou zónou.

Zámek Humprecht
humprecht 21


Sobotecké náměstí
NÁMĚSTÍ 21

Kostel sv. Maří Magdaleny
 Kostel a fara

 
Lidová architektura
šolcárna 21
 
Architektura 20.století
spořitelna 21

Skulptura Dům pod Půlměsícem z roku 1991. Autor Claudio Parmiggiani. Rekonstruováno v r. 2015.
parmiggiani
Více informací na unascultura.com a Wikipedii.


SOBOTECKÉ DESATERO - průvodce městem ve formátu PDF
Seznam soboteckých kulturních památek - Wikipedie