Třídění odpadu v roce 2022

23.02.2022

Od 01.01.2022 vešla v platnost obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Jsme povinni třídit:
• papír – modré kontejnery, sběrný dvůr
• plasty včetně PET lahví – žluté pytle, žluté kontejnery, sběrný dvůr
• nápojový karton – oranžové pytle, sběrný dvůr
• sklo – bílé a zelené zvonové kontejnery, sběrný dvůr
• kovy – šedé pytle, sběrný dvůr
• nebezpečné odpady – červené kontejnery, sběrný dvůr
• objemný odpad – sběrný dvůr
• jedlé oleje a tuky – sběrný dvůr
• biologický odpad – hnědé popelnice, sběrný dvůr
• použitý textil, oděvy, obuv – bílé kontejnery, sběrný dvůr

Vše ostatní patří do nádoby na směsný komunální odpad. 

 Přehledný leták - třídění odpadu  

Více informací na www.sobotka.cz/odpadove-hospodarstvi