Informace pro občany

POBOČKA ČESKÉ POŠTY V SOBOTCE

Dne 16.5. bylo vydáno oddělením památkové péče v Jičíně souhlasné závazné stanovisko k projektové dokumentaci České pošty na stavební úpravu bývalých prostor KB v budově městského úřadu v Sobotce na novou pobočku pošty. Podmínky ze stanoviska vyplývající jsou zapracovány do dokumentace a probíhá výběr dodavatele (proces čistě v režii České pošty s.p.). Dle domluvy s investičním technikem pošty budou práce na úpravě prostor zahájeny v polovině června a ukončeny před koncem července. Následně k 1.8. dojde konečně k otevření pobočky. Lubor Jenček, starosta