Informace o závěrečném vyúčtování veřejné sbírky

01.08.2023

MĚSTO SOBOTKA
Městský úřad Sobotka
Boleslavská 440, 507 43 Sobotka, IČO 00272124
tel. 493 544 389, e-mail: urad@sobotka.cz, ID datové schránky: p2wbqb6


Informace o závěrečném vyúčtování veřejné sbírky:

Finanční pomoc rodině zasažené požárem v objektu rodinného domu Na Celné 180, 507 43 Sobotka, která byla schválena Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne 30.12.2023.
Veřejná sbírka se konala v období od 31.12.2022 do 30.06.2023. Celkem bylo od přispěvatelů vybráno 134 077,99 Kč, úroky z vkladů byly 0,30 Kč a bankovní poplatky 552,00 Kč. Čistý výtěžek sbírky činil 133 526,29 Kč a celý byl využit na účel, pro který byla sbírka konána.
Děkujeme všem, kteří se na sbírce podíleli.
01.08.2023