Aktualizovaná studie náměstí Míru

03.11.2023

Včera (2.11.2023) proběhla v sále spořitelny veřejná prezentace aktualizované studie možné budoucí podoby náměstí. Po představení ze strany architekta a projektanta dopravního řešení se volně přešlo do očekávané živé diskuze. Významnou část, 3,5 hodinové večerní debaty, obsáhla rozprava nad řešením dopravy a tedy i parkování. Na prezentaci jsme slíbili, že prezentované materiály budou následně zveřejněny. Tímto tak činíme. Současně bych pokládal za dobré si k těmto materiálům shlédnout AV záznam včerejší diskuze. Ten bude ale k dispozici až po jeho zpracování - předpoklad 8.11.. V něm totiž naleznete možná odpovědi na většinu otázek, která Vás v prvním čtení budou napadat. Počítám samozřejmě s tím, že dotazy a připomínky budou postupně přicházet a bude třeba na ně reagovat.

Za město chceme poděkovat za docela vydatnou účast občanů. Byla téměř dvojnásobná oproti loňské prezentaci. Jakkoli to byla diskuze místy vzrušená, neopustili jsme mantinely korektnosti.

Lubor Jenček, starosta

Petr Buchal, místostarosta

Aktualizovaná studie náměstí - odkaz