.

REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE:

  • Projektová dokumentace Vodovod Kdanice - podpořeno z dotačního programu Královéhradeckého kraje “Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod” částkou 205.000 Kč  (2016)
  • Projektová dokumentace (DÚR+DSP) Vodovod Lavice - podpořeno z dotačního programu Královéhradeckého kraje “Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod” částkou 150.000 Kč  (2018)
  • Vodovod Kdanice - podpořeno z dotačního programu Královéhradeckého kraje “Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod” částkou 2.400.000 Kč  (2018)
  • Sobotka - Dům s pečovatelskou službou - úprava plochy - podpořeno z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 19RGI02-0253 částkou 3.000.000 Kč (2019)
  • Zámek Humprecht - oprava stropu hodovního sálu - podpořeno z dotačního programu Královéhradeckého kraje "Obnova památkového fondu" částkou 240.487 Kč (2021)

logo khk