.

REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE:

  • Projektová dokumentace Vodovod Kdanice - podpořeno z dotačního programu Královéhradeckého kraje “Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod” částkou 205 000 Kč  (2016)
  • Projektová dokumentace (DÚR+DSP) Vodovod Lavice - podpořeno z dotačního programu Královéhradeckého kraje “Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod” částkou 150 000 Kč  (2018)
  • Vodvod Kdanice - podpořeno z dotačního programu Královéhradeckého kraje “Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod” částkou 2 400 000 Kč  (2018)
  • Sobotka - Dům s pečovatelskou službou - úprava plochy - podpořeno z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 19RGI02-0253 částkou 3 000 000 Kč (2019)

logo khk