.

Zastupitelstvo města - usnesení z jednání 2018 - 2022

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města ze dne 1.11.2018

Usnesení z druhého veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 13.12.2018
Usnesení z třetího veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 14.2.2019
Usnesení ze čtvrtého veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 27.3.2019
Usnesení z pátého veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 28.6.2019 
Usnesení z šestého veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 27.6.2019
Usneseni ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 24.9.2019 
Usnesení z osmého veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 24.10.2019
Usnesení z devátého veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 12.12.2019 
Usnesení z 10.veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 20.2.2020
Usnesení z 11.veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 28.5.2020
Usnesení z 12.veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 23.6.2020
Usnesení z 13.veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 8.10.2020
Usnesení ze 14.veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 10.12.2020
Usnesení z 15.veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 11.3.2021
Usnesení z 16. veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 27.05.2021
Usnesení ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 26.08.2021 
Usnesení z 18. veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 21.10.2021
Usnesení z 19. veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 16.12.2021   
Usnesení z 20. veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 17.03.2022
Usnesení z 21. veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 16.06.2022 
Usnesení z 22.veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 15.9.2022