Městský úřad
Boleslavská 440
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 401
Kalendář akcí
HANA BENEŠOVÁ, KERAMIKA A PORCELÁN
Datum: 25.května - 31.října 2020
Místo: Šolcův statek Sobotka
více zde
Šolcův statek v Sobotce Vás zve na výstavu Hany Benešové, Keramika a porcelán. Výstava bude díky pandemii SARS-Co V-2 zpřístupněná bez vernisáže.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ OKEM PTÁKA
Datum: 8. června - 28. srpna 2020
Místo: Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce
více zde
Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce Vás zve na výstavu fotografií okem ptáka. Přijďte se podívat na unikátní fotografie pořízené z letů horkovzdušnými balóny nad Českým rájem a Libereckým krajem. K výstavě je také udělaná soutěž o let horkovzdušným balónem. Více informací v Městské knihovně Fráni Šrámka v Sobotce.
SOBOTECKÉ KULTURNÍ LÉTO
Datum: 4.7. 2020 - 6.9. 2020
více zde
FELIX SLOVÁČEK & ANNA JULIE SLOVÁČKOVÁ A AURA
Datum: 25.7. 2020
Čas: 19:00
Místo: Zahrada Šrámkova domu
více zde
Městské kulturní středisko Sobotka Vás zve na koncert Felixe Slováčka & Anny Julie Slováčkové a její skupiny Aura. Koncert se bude konat na Zahradě Šrámkova domu od 19:00 . Vstupné bude 150 ,- Kč.
13.03.2020

VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se zakazují akce s účastí přesahujících 30 osob a omezuje se také přítomnost veřejnosti ve vybraných zařízeních

Opatření k pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí s účastí nad 30 osob - Usnesení vlády č. 199 ze dne 12.3.2020 -vláda zakazuje:

 • od 13.3.2020 od 06:00h - akce s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob (např. divadelní, kulturní, sportovní, náboženské akce, výstavy, trhy, vzdělávací akce, soukromé akce)
 • od 13.3.2020 od 20:00 přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 a 06:00h v provozovnách stravovacích služeb
 • od 13.3.2020 od 06:00h činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou nad 5000m2
 • od 13.3.2020 od 06:00h přítomnost veřejnosti v provozovnách některých služeb - posilovny, koupaliště, solária, sauny, wellness, zábavní a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie

Toto usnesení vlády o přijetí krizových opatření nahrazuje mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020 čj. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN

Opatření o zákazu školní docházky, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství - Usnesení vlády č. 201 ze dne 12.3.2020 se zakazuje ode dne 13.3.2020 osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělání na studiu na:

 • základní umělecké školy
 • zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělání
 • jazykové školy
 • jednoleté jazykové pomaturitní kurzy
 • základní školy
 • střední školy a konzervatoře
 • vyšší odborné školy
 • vysoké školy

Toto usnesení vlády o přijetí krizového opatření nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10.3.2020

Opatření k zákazu vstupu do ČR a cestování do rizikových zemí - Usnesení vlády č. 198 ze dne 12.3.2020 - vláda nařizuje od 14.3.2020:

 • zákaz vstupu pro  všechny cizince přicházejících z rizikových oblastí, s výjimkou cizinců pobývajcích s přechodným (nad 90 dnů) nebo trvalým pobytem na území ČR
 • zastavení příjímání žádostí o víza a přechodné a tvalé pobyty na území ČR
 • zastavení řízení v případě žádostí o krátkodobá víza, o kterých nebylo rozhodnuto
 • přerušit všechna řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů
 • zákaz občanů ČR a cizinců s přechodným (nad 90 dnů) a trvalým pobytem na území ČR vstup do rizikových oblastí
 • stanoví, že cinici s oprávněním k přechodnému nebo trvalému pobytu na území ČR smí v zemi zůstat po dobu trvání nouzového stavu

Opatření k mezinárodní dopravě - Usnesení vlády č. 200 ze dne 12.3.2020 - zakazuje všem dopravcům od 14.3.2020 od 00:00h přepravu cestujících přes hranice ČR a využívat jiná letiště než Václava Havla Praha

Image 0 Image 1 Image 2