Městský úřad
Boleslavská 440
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 401
05.02.2021

ÚPRAVA CENÍKU SBĚRNÉHO DVORA (SD) SOBOTKA - 1.2.2021


Od 1.2.2021 začal ve Sběrném dvoře Sobotka platit aktualizovaný ceník a soupis druhů přijímaných odpadů. Podstatné jsou dvě změny – jedna spočívá ve zrušení poplatků za uložení nebezpečného odpadu (obaly od olejů, barev, chemikálií, léčiva, baterie, apod.), druhá změna sebou přináší změnu v uložení velkoobjemového komunálního odpadu (tzn. koberce, lina, matrace, nábytek, tedy to, co se nevejde do popelnice). Dosavadní možnost uložit zdarma 150 kg velkoobjemového odpadu na osobu a rok je zrušena.

Tento pro mnohé zřejmě nepopulární krok je potřeba vysvětlit. Sběrný dvůr Sobotka se otevíral v létě 2011 jak pro obyvatele Sobotky a vlastníky nemovitostí na území města (i chalupáře), tak pro okolní obce, které se do systému zapojily. Zmíněná částka 150 kg na osobu byla míněna jako motivační prvek, nicméně 10 let provozu ukázalo, že tato možnost byla mnohdy zneužívána (např. posbíráním co největšího počtu občanských průkazů v rámci rodiny a vyvezení enormního množství velkoobjemového komunálního odpadu, často podnikajícími subjekty, které SD neumí přijmout).
 
Poté co se od 1.1.2021 změnila legislativa (nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.) a Severočeské komunální služby s.r.o. v reakci na to byly nuceny zvýšit poplatek za ukládání tzv. využitelných odpadů na skládku z dosavadních 500 Kč/t na částku 800 Kč/t odpadu, bylo i město Sobotka nuceno reagovat na stále více se rozevírající nůžky mezi narůstajícím množstvím komunálního odpadu přijímaného zdarma a zvyšujícími se poplatky za jeho svoz a likvidaci (nárůst cen poplatků je v dalších letech jasně avizován a to v násobcích původní částky). Z tohoto důvodu byla tedy možnost uložení 150 kg velkoobjemového odpadu zdarma zrušena a tento druh odpadu tak zůstává zpoplatněn částkou 2300 Kč/t.
 
V praxi to znamená, že při likvidaci běžných velkých věcí typu koberec, matrace nebo nábytek, které měníme zpravidla jednou za několik let a které váží řádově desítky kilogramů, se bude náš výdaj pohybovat v rozmezí 100 - 300 Kč, což je stále snesitelná částka za zbavení se objemné věci. Pokud budeme vyklízet např. stodolu nebo koupenou chalupu a množství velkoobjemového odpadu se bude počítat na metráky, tak zkrátka musíme počítat s tím, že za možnost se tohoto odpadu jednoduše zbavit, zaplatíme. Případně lze samozřejmě u větších akcí tento odpad řešit přímo přes svozovou společnost, nikoli přes SD města Sobotka.

Zároveň je však potřeba zdůraznit, že to platí pouze pro velkoobjemový odpad, nikoli pro běžný komunální odpad, pro který jsou určeny popelnice nebo pytle pro směsný odpad.

ÚPRAVA MÁ ZA CÍL:

- Motivovat k vyššímu třídění. Dosavadní benevolentní limit (150kg/osoba,rok) se mnozí pokoušeli vykládat tak, že mají možnost do SD odvézt cokoli, tedy i běžný komunální odpad a nijak moc si nelámali hlavu při „velkých úklidech“ s tříděním toho, co snadno třídit ještě šlo.

- Eliminovat návoz odpadu od SD od původců, kteří mnohdy neměli dle provozního řádu přivézt nic (například lidé z nezapojených obcí), ale vybaveni místně posbíranými občanskými průkazy se o to pravidelně pokoušeli

- Spravedlivě více přenést náklady na odvoz velkoobjemového odpadu z areálu SD na ty, kteří ho tam reálně přivezou

I nadále v souladu s legislativou je Sběrný dvůr zřízen pro občany, nikoliv pro právnické ani fyzické podnikající osoby, které si likvidují odpad ze své podnikatelské činnosti vlastní cestou (např. smluvně se svozovou společností).

Netřeba se obávat, že by zapojené obce přišli finančně zkrátka. Poplatek na občana kterým tyto obce do systému přispívají, se platí za daný rok až v roce následujícím na základě finanční bilance provozu SD roku předchozího. Bude-li mít tedy nová úprava ceníku SD za následek snížení přijatého velkoobjemového odpadu / zvýšení vybraných prostředků, promítne se to příznivě do výše uvedeného účastnického poplatku zapojených obcí. Hospodaření SD není výdělečné a ani být nemůže.

Věříme, že tato změna bude přijata s pochopením a okolí Sobotky se nepromění v krajinu s nábytkem po příkopech.

                                                                                                                                      Ing. Lubor Jenček, starosta

CENÍK SBĚRNÉHO DVORA SOBOTKA PLATNÝ OD 1.2.2021