Městský úřad
Boleslavská 440
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 401
Kalendář akcí
HANA BENEŠOVÁ, KERAMIKA A PORCELÁN
Datum: 25.května - 31.října 2020
Místo: Šolcův statek Sobotka
více zde
Šolcův statek v Sobotce Vás zve na výstavu Hany Benešové, Keramika a porcelán. Výstava bude díky pandemii SARS-Co V-2 zpřístupněná bez vernisáže.
MARTIN BOUDA, LITOGRAFIE
Datum: 23.8. - 31.10. 2020
Čas: 14:00
Místo: Šolcův statek v Sobotce
více zde
Šolcův statek v Sobotce - Galerie Karla Samšiňáka Vás zve na vernisáž Martina Boudy - Litografie, která se uskuteční dne 23. srpna od 14 hodin. Výstava potrvá do 31.října 2020
LIDOVÁ KULTURA ČESKÉHO RÁJE A SEVEROVÝCHODNÍCH ČECH - ODLOŽENO!!
Datum: od 18.9.2020 do 13.11.2020
Čas: 18:00
Místo: sál Spořitelny v Sobotce
více zde
MKS Sobotka a Městská knihovna Fráni Šrámka ve spolupráci s Vlastenecko-dobročinnou obcí baráčnickou pro Sobotku a okolí Vás zvou na přednáškový cyklus zaměřený na lidovou kulturu. Patronem cyklu je PhDr. Vladimíra Jakouběová z Muzea Českého ráje Turnov, který s Regionálním muzeem v Jičíně na našem projektu též spolupracuje. Celým cyklem přednášek nás opět bude provázet Karol Bílek. Přednášky budou probíhat jednou za měsíc, a to v pátek od 18:00 v sále Spořitelny v Sobotce. Vstupné bude dobrovolné.
23.10.2017

Radnice informuje - říjen 2017

Příprava rekonstrukce Boleslavské ulice
V letošním roce byla zadáno vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci úseku Boleslavské ulice mezi městským úřadem a náměstím Míru. Tato rekonstrukce bude zahrnovat kompletní opravu chodníku od úřadu k Novoměstské ulici (býv. rohovému řeznictví), protilehlý okapový chodník, uličku a schodiště ke kostelu a parkoviště pro cca 15 aut v proluce pod městským divadlem. Rekonstrukci bude předcházet dobudování splaškové kanalizace směrem na náměstí vč. boční větve přes parkoviště, která odkanalizuje celou jižní stranu náměstí. Zároveň bude položena i dešťová kanalizace, vč. nových vpustí , která je nutná pro budoucí odvodnění plochy náměstí. Do rekonstrukce je tak samozřejmě zahrnuta i samotná vozovka a bude zde položen nový asfaltový povrch. Vzhledem k tomu, že se ale zároveň jedná o krajskou silnici II/281 očekáváme jednání se zástupci kraje nad financováním opravy vozovky. Vzhledem k tomu, že jde o lokalitu v městské památkové zóně, byl po dohodě s památkáři pro zádlažbu jak chodníků, tak parkoviště zvolen kámen – tedy žula a čedič. Stávající vzory mozaiky budou i v novém chodníku a parkoviště bude vizuálně navazovat na parkování na Malém náměstí. S realizací se počítá ve dvou etapách (budování kanalizace a samotná rekonstrukce povrchů) v průběhu let 2018-2019 a bude znamenat výrazné dopravní omezení v centru města.

Projektová příprava dalších akcí

Během zimy 2017/2018 bychom chtěli nastartovat na jaře odložený projekt kompletních stavebních úprav objektu č.p. 5 na náměstí, v kterém by vznikly nebytové prostory k pronájmu (v přízemí a v 2. podlaží).
Schválení územního plánu Sobotky během léta uvolnilo cestu dalším krokům v projektové přípravě parkoviště v Předměstské ulici (proti poště) a navazujícího chodníku v Jičínské ulici. Tato parkovací plocha bude připravována tak, aby byl dostatek prostoru na možnou (předpokládanou) změnu dopravního řešení centra Sobotky. Ulice Předměstská by se mohla stát krajskou komunikací a Turnovská by se stala místní komunikací ve vlastnictví města (tedy vzájemná výměna). Realizace je závislá na rychlosti zisku souhlasných vyjádření dotčených orgánů a vyřízení všech potřebných řízení – 2018/2019.
Současně je připravován projekt kompletního přepracování Tyršovy ulice. Zde čeká zastupitelstvo zásadní rozhodnutí ohledně výběru konkrétní varianty. Půjde o to, jak uchopit parkování v této ulici, protože jakmile toto parkování dostane soudobé parametry (tedy nikoli parkování jedním kolem na chodníku, jak tomu je dosud), dostaneme se do situace, že ulice Tyršova bude muset být jednosměrná. Což samozřejmě vyvolává živou diskuzi a definitivní rozhodnutí ještě nepadlo. Zde je realizace předpokládaná nejdříve v roce 2019.

Oprava výklenkové kaple u Lavic
Především díky iniciativě PhDr. Dagmar Faměrové, kastelánky zámku Humprecht a investici města ve výši 100 tisíc Kč mohla být po letech dokončena oprava barokní výklenkové kaple u Lavic (cca 50 m od silnice I/16 směrem na Jičín). Citlivé štukatérské zrestaurování provedla firma pana Hlavy z Bozkova u Semil a díky němu byla pro budoucí generace zachován další důkaz umu našich předků. Kaple stojí v místě, kde se kdysi sbíhaly dvě cesty z Lavic a již jako jedna pokračovala na Staňkovu Lhotu a do Sobotky. Stejně jako většina cest v krajině, byly i tyto v minulosti nesmyslně rozorány, takže ke kapli lze zatím dojít pouze po vyjeté traktorové cestě od silnice I/16 nebo během zimy přes pole od silnice na Libáň, případně od Lavic.

Sobotecký jarmark 2017
Devětadvacátý ročník Soboteckého jarmarku a festivalu řemesel skončil úspěšně, počasí přálo a Sobotku navštívilo za 2 dny rekordních 8000 návštěvníků. Páteční koncert skupiny Wohnout naplnil náměstí, podobně jako sobotní program, ve které vystoupili např. Ilona Csáková, Lenka Dusilová, Jiří Dědeček nebo Trevis O´Neil z Irska. Návštěvníci se mohli občerstvit nebo si koupit řemeslné výrobky či tradiční jarmareční zboží v některém z téměř tří stovek stánků. Jubilejní 30. ročník se odehraje 24. a 25. 8. 2018. Přijďte pobejt.

Ing. Lubor Jenček, starosta
Bc. Jan Janatka, místostarosta