Pěší turistika

Naučná stezka Údolí Plakánek

Sobotka - Humprecht (1,5) - Nepřívěc (3,5) - Kost (7) - Roubenka (8,5) - Vesec u Sobotky (11) - Sobotka (14)

Naučná stezka vás provede soboteckou částí Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Podíváte se na nejvyšší místo Sobotecké kotliny - Humprecht, nedávno obnovenou poutní cestou se budete moci projít do Nepřívěce a posedět na návsi pod korunami lip. Cestou na hrad Kost půjdete kolem místa, kde více než dvě a půl století stála Semtinská lípa - symbol Sobotecka. Z Kosti do Vesce vás stezka povede podél říčky Klenice Plakánkem, nejmalebnějším údolím v okolí. Pro své přírodní hodnoty zde byla v roce 1990 vyhlášena přírodní rezervace údolí Plakánek. Pod ostrožnou Poráně projdete kolem Pilského rybníka, ke studánce Roubence a Veseckým plakánkem kolem bývalých pískovcových lomů a skalního mlýna do Vesce, malebné vesnice s roubenými domky.

Sobotka - Plakánek - Kost - Sobotka

Sobotka nám. - Roubenka (4,5) - Kost (6,5) - Libošovice (9) - Sobotka nám. (13)

Trasa vede z náměstí Boleslavskou ulicí po žluté značce. Půjdete kolem městského úřadu, za kterým v městském parku stojí moderní skulptura Dům pod půlměsícem od Claudia Permiggainiho (1991). Pokračujete přes Osek do Střehomi, která je památkovou zónou roubené lidové architektury. Kolem rybníka Komorník dojdete do osady Rašovec. Až dorazíte ke studánce Roubence, vzpomeňte na soboteckého rodáka, básníka Fráňu Šrámka, který zde rád sedával. Trasa pokračuje malebným údolím Plakánek, někdy nazývaným Kostelecký důl. Název Plakánek pochází ze 17. století, kdy zde pálila dřevěné uhlí rodina Plakánků.
Kolem bývalé hájovny a rybníka Obora dorazíte k jedinečné památce české hradní architektury - k hradu Kost. Od rozcestníku na břehu Bílého rybníka dojdete po červené do Prokopského údolí. Doporučujeme, abyste pro průchod údolím volili hned od jeho začátku polní cestu, která vede středem travnaté nivy za potokem. Úsek červeně značené cesty mezi potokem a skalami bývá zvláště za mokra obtížně schůdný. Prokopským údolím dojdete do Libošovic ke kostelu sv. Prokopa. Pokračujete přes Nepřívěc do Vesce, který byl roku 1995 vyhlášen památkovou rezervací lidové architektury. Kolem okrouhlé návsi se zachoval jedinečný komplex roubených domů pojizerského typu. Ke konci vás trasa zavede k soboteckému koupališti a dále pak po žluté k zámečku Humprecht.

Cyklotrasy

Napříč Jičínskou pahorkatinou

Počáteční úsek ze Sobotky lze volit buď po silnici na Mladějov nebo se z náměstí vydat po zelené pěší stezce, která se po čase na tuto silnici napojuje. Dojedeme tak do Stéblovic a pokračujeme dál stále po této zelené, ke ktré se brzy souběžně připojí cyklotrasa 4011. Obě vedou k Dolnímu mlýnu u rybníka Doly. Odtud trasa pokračuje přes Troskovice na Trosky a budeme pozvolna stoupat až ke hradu, do výšky cca 480 m n. m. Úsek z Troskovic na parkoviště pod Troskami je možné snadno přejet po cestě s pěším značením nebo objet po silnici (cyklotrasa). Další pokračování z Trosek do Rovenska je možné dvěma variantami: terénní po zelené pěší značce nabo silniční z Troskovic po cyklotrase 4176 přímo do cíle.

Od Sobotky k Turnovu

Z náměstí v Sobotce se nejprve vydáme podle silničních ukazatelů směrem na Libošovice. Po zhruba třech kilometrech odbočíme na křižovatce doprava a sledujeme modrou pěší značku i cyklotrasu 4012 a pak 4010. Na křižovatce těsně za Libošovicemi ze silnice odbočíme do polí a lesů po červené pěší stezce, která nás po dalších třech kilometrech vyvede na silnici, kde souběžně vede i žlutá a zelená značka. Dále pojedeme po zelené pěší značce až k restauraci Čertoryje. Zde stezka odbočuje vlevo do lesa. Cesty jsou místy úzké, ryze terénní, ale snadno sjízdné. Až vyjedeme na hřebenovou cestu spojující Hrubou skálu a Valdštejn, zahneme doleva a po červené pěší stezce dorazíme až k hradu Valdštejn. Odsud je možno se do Turnova dostat více způsoby, ale doporučujeme setrvat na červené stezce, která vede přes rozhlednu Hlavatici. Od Hlavatice lze pokračovat buď přes Mašov (doleva) nebo přes Pelešany (doprava) až do Turnova.

Ze Sobotky k rybníku Nebáku a zpět

Ze soboteckého náměstí se vydáme po cyklotrase 4079 do Staňkovy Lhoty, Šalandy a Samšiny. V Samšině na křižovatce odbočíme z trasy doleva a po neznačené silnici pokračujeme do Zámostí, kde opět odbočíme doleva a cyklostrasa 4011/14 nás dovede do Mladějova. Z Mladějova pokračujeme po červené pěší stezce k Dolnímu Mlýnu. Odsud již není vhodné pokračovat na kole po červené, a proto odbočíme doprava na cyklotrasu 4011, která vede stoupáním přes Křenovy do Slatějova. Zde odbočíme doleva po trase 4012 a klesáním se zakrátko dostaneme k rybníku Nebák. V létě se u Nebáku nabízí příjemná možnost koupání, občerstvení či půjčení loděk. Další cesta vede po cyklotrase 4012 silničním stoupáním do Rovně, kde vyjedeme na hlavní silnici a vydáme se vlevo. Po necelém kilometru odbočíme vpravo po cyklotrase 4012 a přes Podhůru se dostaneme do Stéblovic. Pokračovat můžeme například po zelené pěší značce, která po čase odbočuje ze silnice nebo můžeme na této silnici setrvat a přes Čálovice dojet do Sobotky.

Jihem Českého ráje - ze Sobotky do Jičína a zpět

Ze soboteckého náměstí se vydáme po zelené pěší značce do Spyšové, kde končí silnice, a dále se jede v polícha lesích až do Markvartic. Od Markvartic přechodně přichází silniční úsek přes Mrkvojedy, aby byl ve Skuřině opět vystřídán loukami. Stále jedeme po zelené a údolím zvaným Peklo dojedeme až k rybníku v Zelenecké Lhotě. Po dalších třech kilometrech nás trasa vyvede ve Starých Hradech, kde končí terénní úsek a do Jičína budeme dále pokračovat po cyklotrase č. 14, která vede stále po silnici přes Bystřici, Střevač, Bukvici a Vokšice až do Jičína. Z Jičína nás západním směrem vyvede cyklotrasa 4079 mířící do Březiny a Ostružna. Za Ostružnem již mizí silnice, ale nahradí ji asfaltová cesta, po které souběžně vedou také žlutá a pak i červená pěší značka. Od kapličky svaté Trojice následuje krátký úsek vedený po zpevněné lesní cestě, která nakonec vyústí na silnici do Samšiny či Příchvoje směrem doprava. Stále přitom sledujeme cyklotrasu 4079. Zhruba po dvou kilometrech odbočíme doprava na Samšinu a dále přes Mackov a Šalandu do Sobotky.

Sobotka - Prachovské skály - Sobotka

Sobotka - Šalanda (3,1) - Zámostí (8) - Hotel Skalní město (11) - Pařezská Lhota (12,9) - Mladějov (16,7) - Roveň (19,7) - Libošovice (22,5) - Semtínská lípa (23,5) - Vesec u Sobotky (24) - Sobotka (26)

Sobotka - Trosky - Hrubá Skála - Sobotka

Sobotka - Podhůra (3,1) - Dolní Mlýn (5,1) - Trosky (9,1) - Borek pod Troskami (13,1) - Hrubá Skála zámek (20,3) - Krčkovice ( ) - Věžák ( ) - Libošovice ( ) - Semtínská lípa ( ) - Vesec u Sobotky ( ) - Sobotka