Základní údaje o areálu

V areálu jsou k dispozici tato sportoviště:


- Fotbalové hřiště 64x102 m
- Víceúčelové hřiště pro míčové sporty 22x43 m (polyuretanový povrch, osvětlení)
- Atletický ovál 400 m + sprinterská rovinka 100 m + doskočiště pro skok daleký
- 2 tenisové kurty 36x35 m (antuka, závlaha)
- Cvičná tenisová stěna
- Beachvolejbalový kurt 8x16 m
- Pumptracková dráha 120 m
- Workoutová sestava
- Stůl na stolní tenis
- Steetballový koš

Denní provozní doba víceúčelového hřiště
Dny školního vyučování: 15:00 – 21:00
Víkendy, svátky, školní prázdniny: 07:00 – 21:00

Užívání celého areálu vyjma tenisových kurtů a fotbalového hřiště je zdarma.
Užívání samotného travnatého fotbalového hřiště je nutné předem projednat s SK Sobotka. Tenisové kurty pronajímá TK Sobotka.

Výňatek z provozního řádu víceúčelového hřiště
Na hřišti platí zákaz:
- vstupu v nevhodné obuvi - kopačky, boty s černou podrážkou nebo ve znečištěné obuvi
- manipulace s ostrými předměty
- jízdy na kole
- vstupu dětem do l0 let bez doprovodu rodičů nebo pedagogů
- konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu
- používání nápojů na bázi Coly (tyto nápoje zanechávají při náhodném rozlití skvrny)
- vstupu podnapilým osobám
- kouření v celém areálu
- odhazování žvýkaček na umělý povrch
- vstupu se zvířaty

Provozní řád víceúčelového hřiště


Historie:
Město Sobotka v prosinci 2016 koupilo od SK Sobotka sportovní areál (fotbalové hřiště, tenisové kurty, budovu šaten, zázemí a tribuny, vč. přilehlých pozemků) a stalo se jeho majitelem. V roce 2017 byla zahájena 1. etapa celkové rekonstrukce areálu, která vytvoří kvalitní podmínky pro sportování ve městě. Revitalizace areálu byla zahájena 12.6.2017 terénními a zemními pracemi. Jako první byla dokončena úprava fotbalového hřiště 102x64 m, kde byla zrealizována umělá závlaha spolu s novým zdrojem vody (72 m hluboký vrt) a akumulační nádrží o objemu 15 m3. Samotný trávník byl ošetřen, provzdušněn, propískován, byly osazeny nové branky a záchytné sítě za nimi. Jako další bylo v těsné blízkosti školy dokončeno víceúčelové hřiště na míčové sporty o velikosti 22x43 m s umělým polyuretanovým povrchem, dřevěnými mantinely, čtyřmetrovým oplocením a osvětlením. Výčet míčových sportů, které zde lze provozovat, je opradu pestrý: volejbal, basketbal, streetball, futsal, házená, florbal, tenis. Jako poslední v letošním roce se dokončoval 400 m dlouhý atletický dvoudráhový ovál s dvouvrstvým PUR povrchem, napojený na čtyřdráhovou sprinterskou rovinku 100 m a doskočiště pro skok daleký. Tento objem prací byl po uskutečněném zadávacím řízení realizován firmou Linhart spol. s r.o. z Brandýsa n. Labem - Staré Boleslavi za cenu 7 199 228 Kč vč. DPH. Ostatní práce spojené s rekonstrukcí - např. jarní kácení přerostlé zeleně, nová výsadba, arboristické ošetření stávajících stromů, nové přístupové cesty, oplocení, vrtaná studna, apod. tvoří v součtu částku dalších cca 500 000 Kč. S dokončením rekonstrukce se počítá v roce 2018, kdy budou kompletně opraveny antukové kurty, dokončeno oplocení, otevřen nový vstup z Jičínské ulice a především bude zahájena potřebná přestavba tribuny a budovy šaten, ubytovny a zázemí areálu. V projektu se počítá ještě s vybudování beachvolejbalového hřiště a hřiště pro workout (venkovní posilovna). Veškeré investice do opravy šly z rozpočtu města.

Slavnostní otevření sportovního areálu
V pondělí 2.10. 2017 od 13:30 bylo slavnostně otevřen zrekonstruovaný sportovní areál. Čas slavnostního zahájení byl zvolen především s ohledem na děti ze základní školy, pro které především je atletický ovál a hřiště na míčové hry určeno. Po úvodním vystoupení školních mažoretek se ujala slova paní ředitelka ZŠ Mgr. Jana Knapová, která žáky i návštěvníky z řad veřejnosti přivítala a předala slovo starostovi a místostarostovi města, kteří stručně shrnuli kroky, které k realizaci vedly, jak probíhala a co areál čeká v budoucnu. Byli přivítány i legendy soboteckého sportování – Ladislav Jirků, Josef Jindra, Josef Kužel, Petr Šindelář, Jiří Staška a mnozí další. Po tomto úvodu byla odstartována smíšena štafeta na 400 m a následně bylo otevřeno víceúčelové hřiště, na kterém byly předváděny ukázky sportů – všichni si mohli zaházet na basketový koš, zkusit zahrát florbal, zakopat na branku, apod. Počasí přálo, takže celá slavnost končila o půl čtvrté ku spokojenosti všech zúčastněných.
Slavnostní otevření - plakát