Vrtulník nad Humprechtem

18.08.2021

AKTUALIZACE - zítřejší lety vrtulníku, který bude transportovat ocelové nosníky na Humprecht jsou z technických důvodů na straně provozovatele leteckých prací posunuty z 10:00 na 15:00.

Zámek Humprecht pod rotorem vrtulníku

Dne 19.8. od 10 h 15 hod. bude na základě jednání posledních dnů proveden na Sobotku unikátní transport. Ocelové nosníky do stropu nad hodovním sálem (tedy podlaha věže) bude nutné nakonec dopravit na místo pomocí vrtulníku. Ten provede celkem 16 přeletů mezi kolbištěm a lešením na severní straně věže Humprechtu. Je jasné že takováto ojedinělá událost bude budit oprávněný zájem veřejnosti. Informujeme tímto veřejnost na posledních chvíli. Celá operace je podmíněna mnoha faktory a souvislostmi, vč. nutné koordinace s ŘLP. Nejmocnější pánem nad celou věcí je vítr. Ten bude mít poslední slovo. Proto byl ještě před několika hodinami posunut počátek operace z původně zamýšlené 6 hodiny ranní na 10 h dopolední 15 hodinu. Celková délka operace bude min 3 h.

Apeluji tímto především na ukázněnost přihlížejících. Větší část lesoparku a koridor mezi zámkem a kolbištěm bude uzavřen. Tlak větru od rotoru vrtulníku oprostí stromy do suchých větví, které budou mrštěny k zemi. Současně v případě jakýchkoli potíží (rozhoupání/rotace břemene) musí vrtulník břemeno bezpečně odhodit. Prosím tedy o respektování bezpečnostních opatření. Celá operace je pro dodavatele stavby velmi nákladná a nese sebou dostatek případných rizik i bez neukázněných diváků. Přejme Humprechtu a všem zainteresovaným, ať zítra vše dobře dopadne.

Ing.Lubor Jenček, starosta