Vodovod Lavice - přihlášky k odběru vody

20.04.2023

Vážení občané Lavic,

přes četné překážky (např. podmíněnost v podobě dokončení jiného vodovodu VOS a.s.) konečně vodovod Lavice "utrpěl" vydání kolaudačního souhlasu. Město Sobotka má podepsanou s VOS a.s. Jičín smlouvu o provozování nového vodovodu a konečně tedy lze zahájit dodávku vody do jednotlivých nemovitostí v Lavicích.

Formulář "přihlášky k odběru" si dopředu můžete stáhnout zde.

Vyplňte ho a podepsaný předejte ideálně pracovníkovi VOS a.s (provozní střediska Sobotka) panu Kašparovi. Nebo ho vyplníte až v rámci osazování vodoměru (pan Kašpar bude mít formulář sebou). Samotné osazení vodoměru do vaší vodoměrné šachty si domluvte na jeho tel. čísle 602 473 644. Dodávku vody lze zahájit bezprostředně po osazení vodoměru (pokud tedy máte od vodoměrné šachty provedeno propojení do domu.

Město Sobotka