Veřejná sbírka

31.12.2022

Město Sobotka vyhlašuje veřejnou sbírku na pomoc sobotecké rodině postižené požárem. Finanční příspěvky je možné skládat na zvlášťní účet: 123-8965200267/0100

Město Sobotka připravilo možnost finančního příspěvku na pomoc rodině postižené dne 27.12.2022 požárem rodinného domu v Sobotce. Kdo je ochoten finančně pomoci, může složit darovanou částku na pro tento účel zvlášť zřízený bankovní účet: 123-8965200267/0100

Město Sobotka samo již poskytlo dar ve výši 20.000 Kč, drobnou technickou pomoc a pomohlo i s řešením dočasného bydlení. Pokládáme současně za správné připravit prostor pro tu velkou míru solidarity, která se mezi Vámi zvedla. Děkujeme za ní a podotýkáme, že veřejná sbírka organizovaná městem je navíc ze zákona pod drobnohledem krajského úřadu Královehradeckého kraje, který ji musel předem administrativně schválit (proto ji lze zahájit „až“ dnes) a jemuž bude následně také vyúčtována.

Díky rychlému a přesnému zásahu naší jednotky požární ochrany (samozřejmě dorazily následně i jednotky z okolí a Jičína) nedošlo nakonec k újmě na zdraví. Konkrétně v tomto případě šlo o minuty. Samotné hašení bylo provedeno perfektně a především cíleně. Díky tomu je předpoklad, že se rodina bude moci do svého domu za několik měsíců vrátit. K takovému momentu je třeba ale ujít ještě velký kus cesty, na které bude jakákoli pomoc z Vaší strany vítaná.

Hasičům ze Sobotky i okolí tedy patří velký dík. I toto neštěstí jen potvrdilo jak je dobré takto připravenou a vybavenou jednotku požární ochrany mít a pečovat o ní nejen materiálně , ale i personálně. Nechť je tedy jejich práce inspirací pro mladé - možné budoucí členy jednotky.