Úprava podpory uprchlíků z Ukrajiny

17.05.2023

Na základě legislativních změn dojde od 1. července 2023 k úpravám podpory uprchlíků z Ukrajiny

Mění se humanitární dávka a změny se budou týkat i bezplatného ubytování v systému HUMPO a tzv. solidárních domácnosstí. Více informací na stránkcáh MPSV