Radnice informuje - duben 2017

07.04.2017


Rekonstrukce ulice Na Celné a silnice na Podkost

V pondělí 3.4. začala druhá etapa rekonstrukce silnice III/27935 Sobotka-Podkost, tedy úseku z ulice Na Celné v Sobotce na křižovatku do Libošovic. Investorem je Královéhradecký kraj prostřednictví Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s. a zhotovitelem Colas CZ a.s. Termín realizace: 3.4.2017 - 11.6.2017 (předpoklad). Tato rekonstrukce bude znamenat úplnou uzavírku silnice v uvedeném úseku. Oficiální objízdná trasa do Libošovic vede přes Horní Bousov - Dobšín - křižovatku "Pomníky" - Dobšice. Alternativně lze použít i cestu přes Mladějov a Roveň. V ulici Na Celné se zároveň se silnicí bude rekonstruovat i chodník ke hřbitovu. Aktuální informace o průběhu rekonstrukce budou zveřejňovány na www.sobotka.cz a prostřednictvím mobilního rozhlasu.

Sportovní areál
Město Sobotka se na konci roku 2016 stalo majitelem sportovního areálu a současně podalo žádost o dotaci na MŠMT na celkovou revitalizaci (atletický ovál, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, závlahový systém pro fotbal a tenis, nový hřiště plážového volejbalu, přepracování tenisových kurtů). V polovině března jsme se dozvěděli, že vražedný poměr 1:20 (1000 podaných žádostí a z toho jen 50 schválených) byl nad síly našeho projektu. Může se nám to zdát nespravedlivé (jako zbývajícím 949 odmítnutým žadatelů), ale taková je realita. Podali jsme obratem na MŠMT oficiální žádost o sdělení výše našeho bodového zisku, kterého jsem během hodnocení žádostí dosáhli. Nezbývá než pracovat s fakty. Po diskuzi na březnovém zastupitelstvu a zhodnocení rozpočtových možností (stavíme v tomto roce za vlastní peníze) byl zvolen následující postup: Revitalizace areálu se zahájí tím nejpotřebnějším - fotbal, atletika, víceúčelové hřiště a zrealizuje se tak v tomto roce zhruba 70% objemu prací na sportovních plochách. Zahájení prací je plánováno na 11.6.2017, aby se tak většina letošní etapy kryla s fotbalovou přestávkou a před zahájením nové sezóny (cca konec července 2017) byl areál provozuschopný minimálně pro potřeby fotbalu.Dokončení areálu - tj. nové tenisové kurty, hřiště pro plážový volejbal, workoutové hřiště, oplocení, osvětlení, mobilář … se tak posune minimálně o rok. V každém případě garantujeme dotažení věci.
Mimo samotné sportoviště se pracuje i na projektové dokumentaci na přestavbu tribuny a budovy šaten, ubytovny a zázemí areálu. S rekonstrukcí této budovy, která je ve špatném technickém stavu, je počítáno v roce 2018. V průběhu letošního března byl areál vyčištěn od přerostlých topolů, nevhodně vysazených smrků, olší a další náletové zeleně, což je nutná podmínka pro jeho rekonstrukci i pro rozšíření o další sportoviště.
Závěrem je nutné říci, že na základě neoficiální zprávy z MŠMT bude možné údajně kolem 15.6.2017 podat znovu žádost o dotaci (takové druhé kolo s vyhodnocením zhruba na konci 09/2017). Pokud k takovéto dotační výzvě dojde, rozhodně ji využijeme. Údajně budou práce zrealizované v rámci 2017 uznatelnými do této dotační výzvy. O dotaci samozřejmě požádáme i na dokončení areálu v rámci výzev na další rok.


Myslivna pod Humprechtem
Tento objekt se za posledních 60 let nedočkal jakékoli podstatnější investice a jeho stav tomu odpovídá. Jedná se o kulturní památku a město jako vlastník je povinné se o takový objekt postarat. S ohledem na velmi špatný stav statiky celé jižní části jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci na statické zajištění objektu, požádali o dotaci prostřednictvím ORP Jičín, která byla byl úspěšná a 50% nákladů tak bude financováno ministerstvem kultury. V tento moment máme uzavřenou smlouvu s dodavatelem těchto prací, které budou v objemu cca 700 tis. Kč bez DPH zrealizovány během jara a léta 2017. Dovolíme si na tomto místě vyzdvihnout velmi operativní přístup ze strany pracovníků oddělení státní památkové péče Městského úřadu v Jičíně, jejichž závazné stanovisko bylo jedním z podkladů k žádosti o dotaci. Je nutné si uvědomit, že se jedná pouze o statické zajištění a nikoli celkovou opravu, ta je předmětem následných stavebních sezón.


Parkování na náměstí
Určitě jste z dříve zveřejněných článků zaznamenali záměr zavést na turistickou sezónu systém zpoplatnění parkování náměstí Míru v Sobotce. Aktuálně probíhají legislativní kroky k možnosti umístění potřebného dopravního značení na vjezdech do náměstí, jednáme s provozovateli parkovacích automatů a řeší se možnosti vymáhání pokut za nerespektování tohoto systému (správní řízení bude probíhat na odboru dopravy MěÚ Jičín). V současné době to vypadá tak, že systém bude spuštěn na prahu letních prázdnin. Předem samozřejmě proběhne v dostatečném předstihu informační kampaň. Primárním důvodem není výběr samotného parkovného, ale redukce počtu déle stojících aut. Systém bude nastaven přátelsky. Není účelem státi se vězni ve vlastním městě. První hodina bude tak zcela zdarma (nulový parkovací lístek z automatu, případně parkovací hodiny za oknem). Parkování za účelem nákupu nebo jiného krátkého úkonu, není dle našeho názoru nutné vytěsňovat. Jakmile budou veškeré podrobnosti vyjasněné, budeme veřejnost obratem informovat na všech městských informačních kanálech.


Výměna oken v budově spořitelny
V průběhu letošního roku dojde k výměně oken v budově spořitelny. Po loňském přízemí, přijdou letos na řadu okna ve velkém i malém sálu spořitelny, okna na schodišti, ve foyer i okna v prostorách ZUŠ v 1. a 2. NP. Mimo to budou repasovány i oboje vchodové dveře. Akce v hodnotě 1 865 675 Kč bez DPH je z cca 50 % dotována ministerstvem kultury prostřednictvím programu regenerace městských památkových rezervací a zón. Termín realizace je stanoven od 1. do 30.6. 2017.


Mobilní rozhlas
Připomínáme občanům možnost registrace ve službě Mobilní rozhlas. Jedná se o komunikační kanál, pomocí kterého můžete dostávat informace o krizových situacích jako jsou odstávky energií či vody, informace o dění ve městě, informace o dopravních uzavírkách ve městě, pozvánky na kulturní a společenské akce, informace o ztracených psech, apod. Informace obdržíte formou SMS, emailu nebo hlasové zprávy zaslané na váš telefon. Výhodou tohoto systému je jednoznačně to, že na rozdíl od klasického rozhlasu se informace dostane ke všem, kdo se do systému přihlásí, tedy i k těm, kteří zrovna nejsou v Sobotce a navíc je uložena v telefonu, takže se k ní lze kdykoli vrátit a přečíst si ji znovu. Internetový registrační formulář je na adrese sobotka.mobilnirozhlas.cz nebo lze vyplnit registrační leták, který je k dispozici na podatelně městského úřadu a v městském informačním centru. Služba Mobilní rozhlas je poskytována občanům zdarma.

Ing. Lubor Jenček, starosta
Bc. Jan Janatka, místostarosta
no image