Radnice informuje - červen 2021

30.06.2021

Radnice informuje

Revitalizace zámku Humprecht začala
Dne 3.5.2021 začala akce Revitalizaci zámku Humprecht, která bude z 90% financována z dotačního programu Výzva č. 52 - Revitalizace vybraných památek II. z Integrovaného regionálního operačního programu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj. Revitalizace bude probíhat do července 2023 a zahrnuje opravu většiny cihelných a dřevěných podlah zámku, opravu všech oken, opravu dveří a mříží, celkové restaurování vnitřních původních omítek, temperaci čtyř místností, nové točité schodiště do krovu vrcholové věže přebudování celé elektroinstalace, částečnou opravu střechy, opravu fasády zámku, obnovu zahrady v místě terasy, pořízení nábytku a vitrín pro umístění exponátů, instalaci audio a video techniky včetně tzv. infokiosků, zabezpečení památky, modernizaci pokladny a zpřístupnění zámku v zimním období. Dodavatelem vešekrých prací je společnost GEMA ART GROUP a.s. z Prahy. Cena díla dosahuje částky 41,5 mil. Kč vč. DPH. Po dobu realizace bude zámek přístupný s částečným omezením provozu. O postupu prací bude veřejnost informována na www.humprecht.cz.

Dokončené byty v čp. 6
V květnu byla dokončena rekonstrukce celkem pěti bytů v tzv. Maštálkově domě čp.6. Cena rekonstrukce se vyšplhala do výše 10 280 000 mil. Kč a město na ní získalo dotaci ve výši 7 144 000 Kč z výzvy programu 29822 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR vyhlášené Ministerstvem financí ČR.

Workoutové hřiště
Na konci května byla dokončena stavba workoutového hřiště ve sportovním areálu za školou. Jedná se o venkovní fitness posilovnu, jejíž stavba stála 600 tisíc, které jsou ze 70% pokryty dotací z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj. Hřiště postavila firma Workout Club Parks s.r.o. z Ostravy. Workoutové hřiště je volně přístupné a bude samozřřejmě využíváno i základní školou o hodinách tělesné výchovy.


S přáním příjemného léta

Ing. Lubor Jenček, starosta
Bc. Jan Janatka, místostarosta