Lesopark Humprecht - nebezpečné stromy

02.05.2023

Nebezpečné stromy v Humprechtu

Asi před měsícem se u přístupových cest v lesoparku Humprecht objevily cedulky s upozorněním na nebezpečí pádu větví i celých stromů a tedy : Vstup na vlastní riziko. Přestože nyní cedulky částečně dočasně zmizely, stále platí zvýšené riziko vstupu, zejména za větrného počasí a pro dětské návštěvníky. Ale i za zcela klidného počasí se může stát – a také se bohužel stává, že napohled téměř zdravý strom najednou bez zjevné příčiny padne, občas bohužel přes cestu.
Hlavní příčinou je skrytá nekróza kořenového systému jasanů, kdy kořeny stromů uhnijí a nakonec zůstane jen černý pahýl, který se vylomí a strom padne. Původcem nekrózy je houba chalara, která ohrožuje jasanové porosty na velké části území ČR i Evropy. Stávajícími prostředky šíření houby není zastavitelné. Například v Litovelském Pomoraví lesníci předpokládají, že do budoucna jasany zřejmě zmizí úplně.
Technické středisko našeho města si je tohoto nebezpečného stavu vědomo a tak napadené stromy průběžně kácí. Současně byl městem objednán z České zemědělské university v Praze dendrolog Ing. Miroslav Kunt Ph.D., který posoudí situaci na místě a provede dendrologický průzkum se zaměřením zejména na jasany, ale i ostatní nebezpečné stromy, které se v lesoparku vyskytují a vzhledem k jejich stáří a stavu jsou rizikové. Ze závěrů tohoto průzkumu vyplynou další nutná opatření.
I když provádíme průběžně prořez, stav velkého množství stromů není dobrý.
Proto prosíme všechny návštěvníky lesoparku Humprecht, aby uvedená rizika brali vážně a není-li to nutné, do lesoparku nyní nechodili, případně dbali maximální opatrnosti. Lesní práce u nemocných stromů zde budou pokračovat a zmíněná upozornění a výstrahy platí do odvolání. Děkujeme za pochopení.

v Sobotce 31.3. 2023 Petr Buchal, místostarosta města Sobotky