Kotlíkové dotace 2024

04.03.2024

Královéhradecký kraj vyhlásil dne 29.2.2024 další výzvu pro předkládání žádostí o kotlíkové dotace.

Příjem žádostí bude zahájen 2.4.2024 a ukončen 31.8.2024 ve 12 hodin. Dotační program je zaměřen na výměny starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících limity 3. nebo vyšší emisní třídy. Žadatel zároveň musí splnit podmínku tzv. nízkopříjmové domácnosti. Podrobnější informace mohou zájemci získat na webových stránkách Královéhradeckého kraje v sekci Kotlíkové dotace - Výzva k předkládání žádostí o kotlíkovou dotaci