Informace k probíhající výměně el. vedení a veřejného osvětlení – Tyršova a další

15.09.2023

S ohledem na plánované přepracování ulice Tyršova (komunikace, parkování, chodníky, drobná zeleň – předpoklad na rok 2026) probíhá přeložka stávajícího vrchního el. vedení NN do země. Přeložka tohoto el. vedení se neomezí jen na Tyršovu ulici,ale zasažena bude část ulice Zahradní, Raisova, Fügnerova, Šafranice a Šolcova.
Vypnutí jednotlivých domů v souvislosti s přepojením na nové el. rozvody řeší ČEZ písemně jeden měsíc předem. Samotné přepojení si vyžádá na každé nemovitosti dobu vypnutí el. proudu na 2-4 hodiny a s každým vlastníkem je toto zpřesňováno dle postupu prací v dané ulici.
V této souvislosti je řešeno ze strany města nové veřejné osvětlení v uvedených místech, protože stávající betonové sloupy ČEZu zmizí na konci listopadu. Nové veřejné osvětlení bude v roztečích a svítivosti dle aktuálních technických požadavků a bude zahrnuto do dotačního titulu, který město Sobotka na toto téma řeší v rámci celkové revitalizace veřejného osvětlení (všech 515 osvětlovacích bodů v Sobotce a všech místních částech – děleno na etapy 2023-2025).