Městský úřad
Boleslavská 440
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 401

Podatelna

Jana Matyášová

telefon 493 544 381
e-mail matyasova@mesto-sobotka.cz

- Podatelna, poštovní a spisová služba
- Evidence pozemků, zemědělský půdní fond - rozhodnutí o odvodech
- Poplatky za psy
- Ztráty a nálezy (příjem, evidence a hlášení)
- Příjem podnětů a stížností občanů
- Kopírování
- Czech Point 

Kalendář akcí
LIDOVÁ KULTURA ČESKÉHO RÁJE A SEVEROVÝCHODNÍCH ČECH - ODLOŽENO!!
Datum: od 18.9.2020 do 13.11.2020
Čas: 18:00
Místo: sál Spořitelny v Sobotce
více zde
MKS Sobotka a Městská knihovna Fráni Šrámka ve spolupráci s Vlastenecko-dobročinnou obcí baráčnickou pro Sobotku a okolí Vás zvou na přednáškový cyklus zaměřený na lidovou kulturu. Patronem cyklu je PhDr. Vladimíra Jakouběová z Muzea Českého ráje Turnov, který s Regionálním muzeem v Jičíně na našem projektu též spolupracuje. Celým cyklem přednášek nás opět bude provázet Karol Bílek. Přednášky budou probíhat jednou za měsíc, a to v pátek od 18:00 v sále Spořitelny v Sobotce. Vstupné bude dobrovolné.
ZPRAVODAJ ŠRÁMKOVY SOBOTKY č.5 v prodeji v tabáku u paní Marie Drápalové a v papírnictví.