Městský úřad
Boleslavská 440
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 401

Úsek rozvoje a investic

Petr Buchal

telefon 493 544 386
e-mail buchal@mesto-sobotka.cz

- příprava technických podkladů ve vztahu k investičním záměrům
- příprava staveb a dohled nad jejich realizací
-
správa majetku města – plánování oprav a údržby,dokumentace staveb
- investiční záměry