Městský úřad
Boleslavská 440
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 401
Datum vyvěšení: 26.03.2020      Datum sejmutí: 17.04.2020

"Stavební úpravy budovy MÚ v Sobotce - Boleslavská 440, parc. č. st. 556"

Datum vyvěšení: 19.03.2020      Datum sejmutí: 17.04.2020

Datum vyvěšení: 19.03.2020      Datum sejmutí: 30.04.2020

Datum vyvěšení: 18.03.2020      Datum sejmutí: 30.07.2020

 

Datum vyvěšení: 18.03.2020      Datum sejmutí: 30.04.2020

Rozhodnutí hejtmana královéhradeckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území Královéhradeckého kraje za nouzového stavu