Úsek sociální a vnitřní správy

Bc. Michal Vojtíšek

telefon 493 544 388
e-mail vojtisek@mesto-sobotka.cz

- Vedení kompletního účetnictví příspěvkových organizací města
- Centrální pokladna
- Místní poplatky (poplatek z pobytu, polatek za užívání veřejného prostranství)
- Fond rozvoje bydlení (smlouvy)