Úsek sociální a vnitřní správy

Bc. Michal Vojtíšek

telefon 493 544 388
e-mail vojtisek@mesto-sobotka.cz

- Vedení kompletního účetnictví příspěvkových organizací města
- Centrální pokladna
- Fond rozvoje bydlení (smlouvy)