SBĚRNÝ DVŮR SOBOTKA
Březenská 244, 507 43 Sobotka
tel. 605 399 896
e-mail: ts-sd@sobotka.cz

  PROVOZOVATEL A VLASTNÍK:
  Město Sobotka, Boleslavská 440, 50743 Sobotka

  ODPOVĚDNÁ OSOBA
  Pavlína Šoutová, Městský úřad – úsek životního prostředí, Boleslavská 440,
  507 43 Sobotka, tel. 493 544 383, e-mail: soutova@mesto-sobotka.cz

  OBSLUHA SBĚRNÉHO DVORA
  Renata Vašáková - tel. 605 399 896

  PROVOZNÍ DOBA
  úterý 8:00 - 12:00  12:45 - 16:00
  pátek 8:00 - 12:00 12:45 - 16:00
  sobota 8:00 - 12:00

 • Odevzdání odpadu je prováděno na základě kontroly občanského průkazu (kontrola trvalého bydliště). Občané Sobotky a podílejících se obcí (Libošovice, Libuň, Markvartice, Mladějov, Ohařice, Osek, Samšina, Újezd pod Troskami) a vlastníci nemovitostí, kde vzniká komunální odpad odevzdávají odpady BEZ POPLATKU ZDARMA kromě objemného odpadu (směsného komunálního odpadu), stavebního odpadu a pneumatik.

 • Odpady z podnikatelské činnosti sběrný dvůr nepřijímá.

 • Odpady vyváží a likviduje firma Severočeské komunální služby s.r.o. z Jablonce nad Nisou, součást firmy Marius Pedersen.

 • Elektroodpad vyváží a likvidují firmy Asekol a.s. a Elektrowin a.s.

 • Ukládání odpadu kdekoli na veřejném prostranství mimo sběrný dvůr považováno za založení černé skládky a pokutováno až do výše 50 000 Kč.

 • CENÍK - SBĚRNÝ DVŮR 2021 
   


TECHNICKÉ STŘEDISKO SOBOTKA
Březenská 244, 507 43 Sobotka
tel. 732 610 877
e-mail: ts-sd@sobotka.cz

Sběrný dvůr je součástí Technického střediska Sobotka, které je organizační složkou města a zajišťuje tyto činnosti:

 • celoroční úklid městských komunikací a chodníků se zvláštním důrazem na zimní období

 • likvidace odpadu z veřejených odpadkových košů

 • údržba místních komunikací ve městě i přilehlých obcích

 • údržba zeleně ve městě

 • drobné údržbářské práce městského nemovitého majetku

 • údržba a evidence svěřené techniky

 • zajištění řádného fungování sběrného dvoru a třídění odpadu

    Personální obsazení Technického střediska a sběrného dvora:

  • Milan Tomsa (vedoucí) - tel. 732 610 877

  • Josef Kruman (zástupce vedoucího)

  • Milan Ždánský

  • Jaroslav Vokráčko

  • Jiří Havelka

  • František Karban

  • Tomáš Havelka

  • Josef Pelcák

  • Halina Karbanová

  • Renata Vašáková

 • Ceník služeb Technického střediska