• ÚVOD

systém odpadového hospodářství ve městě - tj. sběrný dvůr + kontejnerová hnízda + systém odvozu a likvidace směsného komunálního odpadu

  • SBĚRNÝ DVŮR SOBOTKA

Adresa: Březenská 244, 507 43 Sobotka 
Telefon: 605 399 896 
E-mail:  ts-sd@sobotka.cz
Provozovatel a vlastník:
Město Sobotka, Boleslavská 440, 50743 Sobotka
Odpovědná osoba:
Pavlína Šoutová, Městský úřad – úsek životního prostředí, Boleslavská 440, 507 43 Sobotka, tel. 493 544 383, e-mail: soutova@mesto-sobotka.cz
Obsluha sběrného dvora: 
Renata Vašáková - tel. 605 399 896

Provozní doba
úterý 8:00 - 12:00 12:45 - 16:00
pátek 8:00 - 12:00 12:45 - 16:00
sobota 8:00 - 12:00

Odevzdání odpadu je prováděno na základě kontroly občanského průkazu (kontrola trvalého bydliště). Občané Sobotky a podílejících se obcí (Libošovice, Libuň, Markvartice, Mladějov, Ohařice, Osek, Samšina, Újezd pod Troskami) a vlastníci nemovitostí, kde vzniká komunální odpad odevzdávají odpady BEZ POPLATKU ZDARMA kromě objemného odpadu (směsného komunálního odpadu), stavebního odpadu a pneumatik.

Odpady z podnikatelské činnosti sběrný dvůr nepřijímá.
Odpady vyváží a likviduje firma z Jablonce nad Nisou, součást firmy Marius Pedersen.
Elektroodpad vyváží a likvidují firmy Asekol a.s. a Elektrowin a.s.
Ukládání odpadu kdekoli na veřejném prostranství mimo sběrný dvůr považováno za založení černé skládky a pokutováno až do výše 50 000 Kč.

  • STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ

tabulka se kontejnerových hnízd s počty nebo typy kontejnerů + mapka

  • ODPADOVÉ VYHLÁŠKY MĚSTA

OZV č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci