Podatelna

Jana Matyášová

telefon 493 544 381
e-mail matyasova@mesto-sobotka.cz

- Podatelna, poštovní a spisová služba
- Evidence pozemků
- Poplatky za psy
- Ztráty a nálezy (příjem, evidence a hlášení)
- Příjem podnětů a stížností občanů
- Kopírování
- Czech Point