Kotlíkové dotace v roce 2022

26.08.2021

Krajský úřad připravuje podklady pro vyhlášení nové výzvy na kotlíkové dotace, která bude vyhlášena začátkem roku 2022

Výzva bude pro zájemce, kteří splní nové podmínky určené pro programové období 2021+
Nově je plánovaná podpora žadatelům paušální částkou na jednotlivé typy vytápění, které budou schopny pokrýt až 95% nákladů na průměrný zdroj.
Zvolený způsob financování bude maximálně vstřícný vůči nízkopříjmovým žadatelům.

Podpora výměny starých kotlů bude zaměřena pro kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím limity 3. nebo vyšší emisní třídy.
Nové pořizované zdroje budou: tepelná čerpadla, kotle na biomasu a plynové kondenzační kotle
Termín pro podání žádostí bude do konce srpna 2022

Podrobnější informace najdete na webových stránkách kraje v sekci Kotlíkové dotace a video s informacemi je ke shlédnutí zde a na stránkách kraje také najdete nezávazný dotazník i s návodem na jeho vyplnění.
Veškeré zatím dostupné informace lze získat také na infolince 722 960 675, v provozní dobu v 8-16 h nebo na e-mailu: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz