Úsek rozvoje a investic

Bc. Marek Plachý 

telefon 493 544 386
733 653 399
e-mail plachy@mesto-sobotka.cz

- příprava technických podkladů ve vztahu k investičním záměrům
- příprava staveb a dohled nad jejich realizací
-
správa majetku města – plánování oprav a údržby,dokumentace staveb
- investiční záměry