Úsek sociální a vnitřní správy

Eva Bočková

telefon 493 544 389
e-mail bockova@mesto-sobotka.cz

- Vnitřní správa 
- Přestupková agenda (evidence, rozhodnutí, pokuty)
- Administrativní pracovnice pro potřeby MěÚ
- Zastupování na úseku matriky, vidimace a legalizace