66. Šrámkova Sobotka

Datum: 2.7.  –  9. 7. 2022 - Čas: od soboty do soboty - Místo: Sobotka

Online prodej vstupenek zahájen!

Zajistěte si dopředu vstup na placené pořady festivalu: divadelní před­sta­ve­ní, koncerty, po­řady pro děti. A žádné obavy, většina festi­valo­vých pořadů zůstá­vá pří­stupná zdarma. Vyberte si z progra­mu, na který se dosta­nete klik­nutím na obrázek plakátu níže.

Těšíme se na Vaši návštěvu!