Stavební úřad

Jiří Šulc 

telefon 777 061 329
e-mail sulc@mesto-sobotka.cz

- Komplexní činnost pověřeného stavebního úřadu vč. vydávání příslušných rozhodnutí  
- Státní dozor ve věcech stavebního řádu  
- Kontrolní činnost na úseku fondu rozvoje bydlení 

  Stavební úřad - formuláře a žádosti

Svá podání můžete učinit přes PORTÁL STAVEBNÍKA