Městský úřad
Boleslavská 440
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 401

Studio Šrámkova domu

je divadelní soubor s dlouholetou tradicí, který působí pod MKS. V současné době soubor tvoří pět na sobě nezávislých skupin: dvě skupiny mladších školních dětí (1. stupeň ZŠ) a po jedné skupině starších školních děti (2. stupeň ZŠ), studentů a dospělých. Soubor si drží díky svému kompexnímu přístupu k herecké práci a přednesu vysokou úroveň, o čemž svědčí i mnoho úspěchů na recitačních i divadelních přehlídkách jako je Dětská scéna, Wolkrův Prostějov, Mladá scéna, Šrámkův Písek nebo Jiráskův Hronov.

Do souboru se mohou přihlásit děti starší šesti let (tedy prvňáčci), studenti i dospělí vyplněním přihlášky a jejím odevzdáním na schůzce souboru. Skupiny se scházejí každý pátek pod vedením MgA. Lady Blažejové (tel. 774 139 636) v Městském divadle v Sobotce.

Aktuální situace

Protiepidemická opatření dopadají samozřejmě i na činnost souboru. V krizových obdobích roku 2020 se členové s vedoucí scházeli v malých skupinách a později v režimu 1:1 s vedoucí a pracovali zejména na přednesu. Od počátku roku 2021 přejdeme na prostředky distanční komunikace. Jako náhradu za neuskutečnitelné předvánoční představení pro rodiče a přátelé na konci roku 2020 natočili členové studia krátký film nazvaný Štědrovečerní sobotecké putování, na kterém se se podílela většina členů. Snad vám bude alespoň malou náhradou za to, že se nemůžeme vidět naživo.

Současnost

Podrobnější informace o činnosti, tvorbě a historii souboru najdete na webu SŠD.

Foto z představení Srdce hvozdu, Studio Šrámkova domu v Sobotce, foto Jan Slavíček

V celostátním kole postupové přehlídky Dětská scéna Studio úspěšně reprezentovalo Sobotku s incenací Srdce hvozdu v roce 2019 ve Svitavách.

Foto z představení My vrabčáci, Studio Šrámkova domu v Sobotce

Jedním z výrazných úspěchů Studia je účast v celostátním kole přehlídky Dětská scéna 2018 ve Svitavách s incenací My vrabčáci na motivy knihy Jordana D. Radičkova.

Foto z představení Co takhle čaj, bábi?, Studio Šrámkova domu v Sobotce, foto Jan Slavíček

Do krajského kola přehlídky Dětská scéna 2018 postoupila incenace SŠD Co takhle čaj, bábi? na motivy povídky z knihy B. Jacquese Sedm strašidelných příběhů.

Foto z představení Mami!, Studio Šrámkova domu v Sobotce, foto Jan Slavíček

Studentská skupina souboru SŠD v roce 2017 postoupila na celostátní festival divadla poezie Wolkerův Prostějov s incenací Mami! na motivy autobiografického díla Mariny I. Cvětajevové.

Foto z představení Náš Pú, Studio Šrámkova domu v Sobotce, foto www.slafoto.cz

V roce 2016 studentská skupina souboru postoupila na celostátní přehlídku Mladá scéna v Ústí nad Orlicí s autorskou incenací Náš Pú na motivy známého díla A. A. Milneho.

Každoroční účast v postupových přehlídkách, zejména na Dětské scéně, dává členům SŠD příležitost nejen se pochlubit výsledky své práce, ale také je výborným prostředím, kde mohou porovnávat úroveň svých představení s dalšími soubory svých věkových kategorií.

Historie

Literárně-dramatický soubor vznikl v roce 1962 pod názvem Recitační studio Šrámkova domu (RSŠD). Vznikl z odkazu paní Milky Šrámkové-Hrdličkové s cílem navázat na divadelní soubor studentů z dob Fráni Šrámka. Na vedení souboru se podílela celá řada významných osobností Marie Hejnová, Eva Seemannová, Jiří Paďour, Jaroslav Chrpa, Václav Martinec, Eva Pašková, Jiří Hraše, Helena Glancová, Marta Hrachovinová a Otto Liška, Eva Hrubá, Šárka Štembergová-Kratochvílová a další.

V roce 1993 se z ideologických důvodů z názvu souboru vytrácí pojem „recitační.“ Schůzky jsou zaměřeny více na divadelní práci s jednotlivci i kolektivem, i když se stále zabývá i uměleckým přednesem a kulturou řeči.