Městský úřad
Boleslavská 440
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 401

Magazín

Rozpočet města - Investice a opravy v roce 2017 - Návrh na změnu dopravní koncepce v centru města - Možnost zpoplatnění parkování na náměstí Míru
02.03.2017
Rozpočet města 2017 - Oprava ulic Na Celné a Turnovská - Chodník v ulici Na Celné  - Rekonstrukce sportovního areálu - Rekonstrukce čp. 5 na náměstí
02.01.2017
Oprava Baštecké ulice - Rekonstrukce veřejných WC - Oprava kanalizace v ulici Na Celné a v Turnovské ulici - Opravy místních komunikací - Situace kolem parkoviště před poštou - Městská zeleň
16.05.2016
Stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, jsou povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav. Bližší informace zde
29.03.2016
V úterý 2.2. byly spuštěny nové webové stránky Městské knihovny Fráni Šrámka. Na webu najdete přehledné informace o fungování knihovny, výpůjční době, o nových knihách, akcích i výstavách. Součástí je i on-line katalog celého fondu knihovny.  
02.02.2016