Městský úřad
Boleslavská 440
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 401
Kalendář akcí
Modrá krev Sobotecka
Datum: Od 22.9.2017 do 18.5.2018
Čas: 18:00
Místo: Sál spořitelny v Sobotce
více zde
MKS Sobotka a Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce ve spolupráci s historikem Karolem Bílkem Vás zvou na cyklus vlastivědných přednášek a besed věnovaných působení šlechtických rodů na Sobotecku. Patronem celého cyklu je senátor Ing. Tomáš Czernin, patrony jednotlivých večerů se stanou přední čeští historici a potomci starých šlechtických rodů. Všemi večery Vás bude provázet prom. historik Karol Bílek. Vstupné dobrovolné.
Prodlouženo do konce února - FOTOSPORTMB
Datum: 3.12.2017 - 28.2.2018
Čas: otevírací doba knihovny
Místo: Městská knihovna Fráni Šrámka
více zde
Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce Vás zve na autorskou výstavu fotografií Miroslava Palacha a Petra Linharta. Výstava je přístupná v době otevírací doby knihovny.
PRO NEMOC ZRUŠENO!!!
Datum: 19.2.2018
Čas: 17:00
Místo: Sál spořitelny
více zde
Základní umělecká škola v Sobotce Vás srdečně zve na hudební podvečer s kytarou. Vstupné dobrovolné.
Výživné - přednáška
Datum: 22.2.2018
Čas: 18:00
Místo: Muzeum Fráni Šrámka
více zde
Městské kulturní středisko a Městská knihovna Fráni Šrámka Vás zvou na další přednášku PhDr. Radky Vokounové. Tentokráte bude přednáška zaměřená na  výživné a bude zahrnovat i odpovědi na Vaše otázky z této problematiky.
30.01.2018

Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v r. 2018 každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. Vlastní šetření proběhne v době od 3. února do 27. května 2018 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.  Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Terénní pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují  k provedení šetření Životní podmínky a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, popř. průkazem zaměstnance ČSÚ. Pro případné bližší informace volejte Krajská správa ČSÚ, Ing. Jitka Kaňuková, tel.: 495 762 325