Městský úřad
Boleslavská 440
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 401
Kalendář akcí
HANA BENEŠOVÁ, KERAMIKA A PORCELÁN
Datum: 25.května - 31.října 2020
Místo: Šolcův statek Sobotka
více zde
Šolcův statek v Sobotce Vás zve na výstavu Hany Benešové, Keramika a porcelán. Výstava bude díky pandemii SARS-Co V-2 zpřístupněná bez vernisáže.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ OKEM PTÁKA
Datum: 8. června - 28. srpna 2020
Místo: Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce
více zde
Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce Vás zve na výstavu fotografií okem ptáka. Přijďte se podívat na unikátní fotografie pořízené z letů horkovzdušnými balóny nad Českým rájem a Libereckým krajem. K výstavě je také udělaná soutěž o let horkovzdušným balónem. Více informací v Městské knihovně Fráni Šrámka v Sobotce.
SOBOTECKÉ KULTURNÍ LÉTO
Datum: 4.7. 2020 - 6.9. 2020
více zde
FELIX SLOVÁČEK & ANNA JULIE SLOVÁČKOVÁ A AURA
Datum: 25.7. 2020
Čas: 19:00
Místo: Zahrada Šrámkova domu
více zde
Městské kulturní středisko Sobotka Vás zve na koncert Felixe Slováčka & Anny Julie Slováčkové a její skupiny Aura. Koncert se bude konat na Zahradě Šrámkova domu od 19:00 . Vstupné bude 150 ,- Kč.
19.08.2019

Uzavírka Boleslavské ulice 26.8. - 31.10.2019

 

Nejpodstatnější stavební akcí letošního roku, která ovlivní dopravu ve městě je avizovaná 5. etapa výstavby kanalizace v Sobotce. V úseku dlouhém cca 125 m v Boleslavské ulici od křižovatky s Jeřábkovou ulicí (tzv. Na sále) na náměstí Míru do úrovně kašny bude vybudována jak splašková kanalizace vč. přípojek k jednotlivým nemovitostem, tak i dešťová kanalizace vč. přípojek k domům a nových dešťových vpustí. Jedná se o společnou akci Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. Jičín (splašková kanalizace, vodovod) a města Sobotky(dešťová kanalizace) v celkové výši cca 12 mil. Kč, z nichž Sobotka zaplatí cca 5,5 mil. Kč za páteřní dešťovou kanalizaci a splaškové a dešťové přípojky. Touto akcí dojde k přípravě pro odvodnění náměstí Míru, které je nezbytné před jeho budoucí rekonstrukcí.

Pro obyvatele i návštěvníky města bude tato stavba znamenat výrazné dopravní omezení, kterému se bohužel nelze vyhnout – šířkové poměry Boleslavské ulice v daném úseku a vedení kanalizace neumožní ani omezený průjezd, proto bude tato část ulice od 26.8. úplně uzavřena a to minimálně do konce října. Přesný termín otevření bude záviset na postupu archeologického průzkumu, který bude s výkopovými pracemi zahájen. Objízdná trasa po dobu uzavírky povede přes Zahradní ulici do Spyšovské. Boleslavská ulice tedy bude ke křižovatce na Šafranici slepá ulice. Objízdná trasa bude samozřejmě znamenat výrazně vyšší dopravní zátěž a omezení v podobě zákazu parkování před domy zejména v Zahradní ulici. Na tuto akci naváže v roce 2020 oprava chodníků a vozovky - tedy nové dlážděné chodníky v tomto úseku. Protější strana úzkého chodníku s plochou parkoviště pod divadlem, uličkou a schody ke kostelu bude rovněž nově vydlážděna. Nový asfaltový povrch dostane i zničený úsek Boleslavské ulice.