Městský úřad
Boleslavská 440
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 401
Kalendář akcí
Lidová kultura Českého ráje a severovýchodních Čech
Datum: od 20.9.2019 do 15.5.2020
Čas: 18:00
Místo: Muzeum Fráni Šrámka
více zde
MKS Sobotka a Městská knihovna Fráni Šrámka ve spolupráci s Vlastenecko-dobročinnou obcí baráčnickou pro Sobotku a okolí Vás zvou na přednáškový cyklus zaměřený na lidovou kulturu. Patronkem cyklu je PhDr. Vladimíra Jakouběová z Muzea Českého ráje Turnov, který s Regionálním muzeem v Jičíně na našem projektu též spolupracuje. Celým cyklem přednášek nás opět bude provázet Karol Bílek. Přednášky budou probíhat jednou za měsíc, a to v pátek od 18:00 v Muzeu Fráni Šrámka v Sobotce. Vstupné bude dobrovolné.
Pestrá příroda - výstava fotografií
Datum: od 4.2.2020 do 31.3.2020
Místo: Městská knihovna Fráni Šrámka
více zde
Městská knihovna Fráni Šrámka zve všechny zájemce o přírodu na výstavu krásných fotografií. Výstava bude přístupná v otevíracích hodinách knihovny.
MAŠKARNÍ MERENDA - ZRUŠENO!!
Datum: 21.3.2020
Čas: 20:00
Místo: T.J. Sokol Sobotka
více zde
Z důvodu nařízení vlády, zákazu všech akcí nad 100 osob se dne 21.3.2020 maškarní merenda neuskuteční. Nový termín se projednává.
Psací stoly slavných
Datum: 1.3. - 26.4.2020
Místo: Velké náměstí 114, Písek
více zde
Městské kulturní středisko Sobotka zapůjčilo Prácheňskému muzeu v Písku stůl nejslavnějšího soboteckého rodáka Fráni Šrámka. 
19.08.2019

Uzavírka Boleslavské ulice 26.8. - 31.10.2019

 

Nejpodstatnější stavební akcí letošního roku, která ovlivní dopravu ve městě je avizovaná 5. etapa výstavby kanalizace v Sobotce. V úseku dlouhém cca 125 m v Boleslavské ulici od křižovatky s Jeřábkovou ulicí (tzv. Na sále) na náměstí Míru do úrovně kašny bude vybudována jak splašková kanalizace vč. přípojek k jednotlivým nemovitostem, tak i dešťová kanalizace vč. přípojek k domům a nových dešťových vpustí. Jedná se o společnou akci Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. Jičín (splašková kanalizace, vodovod) a města Sobotky(dešťová kanalizace) v celkové výši cca 12 mil. Kč, z nichž Sobotka zaplatí cca 5,5 mil. Kč za páteřní dešťovou kanalizaci a splaškové a dešťové přípojky. Touto akcí dojde k přípravě pro odvodnění náměstí Míru, které je nezbytné před jeho budoucí rekonstrukcí.

Pro obyvatele i návštěvníky města bude tato stavba znamenat výrazné dopravní omezení, kterému se bohužel nelze vyhnout – šířkové poměry Boleslavské ulice v daném úseku a vedení kanalizace neumožní ani omezený průjezd, proto bude tato část ulice od 26.8. úplně uzavřena a to minimálně do konce října. Přesný termín otevření bude záviset na postupu archeologického průzkumu, který bude s výkopovými pracemi zahájen. Objízdná trasa po dobu uzavírky povede přes Zahradní ulici do Spyšovské. Boleslavská ulice tedy bude ke křižovatce na Šafranici slepá ulice. Objízdná trasa bude samozřejmě znamenat výrazně vyšší dopravní zátěž a omezení v podobě zákazu parkování před domy zejména v Zahradní ulici. Na tuto akci naváže v roce 2020 oprava chodníků a vozovky - tedy nové dlážděné chodníky v tomto úseku. Protější strana úzkého chodníku s plochou parkoviště pod divadlem, uličkou a schody ke kostelu bude rovněž nově vydlážděna. Nový asfaltový povrch dostane i zničený úsek Boleslavské ulice.