Městský úřad
Boleslavská 440
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 401
Kalendář akcí
DIALOG  FIGUR - Veronika Oleríny
Datum: 1.5.2019
Čas: 14:00
Místo: Šolcův statek - Lapidárium
více zde
Zveme Vás na výstavu v Šolcově statku - Lapidáriu. Vernisáž proběhne dne 1.5.2019 ve 14:00. Úvodního slova se ujme hospodář, Jan Samšiňák. Setkání doprovodí hudbou Elena Sonenshine a její trio. Výstava potrvá celou sezónu do 31.10.2019.
Výstava Divadelní tradice v Sobotce prodloužena do 30.9.2019
Datum: 2. 7. - 31. 8. 2019
Čas: 11,00
Místo: Městská knihovna Fráni Šrámka
více zde
V rámci festivalu Šrámkova Sobotka Vás zveme na výstavu k historii soboteckého divadelnictví. Vernisáž k výstavě spojená s odhalením busty Fr.V.Jeřábka bude dne 2.7.2019. Odhalení busty proběhne v 11,00 v Městském divadle Solnice, následně  Vás uvítáme na vernisáži v prostorách Městské knihovny Fráni Šrámka. Úvodní slovo pronese prom. historik Karol Bílek. Výstava bude veřejnosti přístupná ve výpůjčních hodinách do 31.8.2019.
Tomáš Vitovský - Černobílé fotografie
Datum: 25. 8. - 31. 10. 2019
Čas: 14:00
Místo: Galerie Karla Samšiňáka
více zde
U příležitosti zahájení výstavy zahraje hudební skupina Minerální družina
Salesiáni v Bulharsku, tehdy a dnes
Datum: 12.9.2019
Čas: 18:00
Místo: Muzeum Fráni Šrámka
více zde
Městské kulturní středisko Sobotka Vás zve na besedu s pátery, Petrem Němcem a Petrem Cvrkalem, beseda je provázena projekcí. Vstup dobrovolný.
19.08.2019

Uzavírka Boleslavské ulice 26.8. - 31.10.2019

 

Nejpodstatnější stavební akcí letošního roku, která ovlivní dopravu ve městě je avizovaná 5. etapa výstavby kanalizace v Sobotce. V úseku dlouhém cca 125 m v Boleslavské ulici od křižovatky s Jeřábkovou ulicí (tzv. Na sále) na náměstí Míru do úrovně kašny bude vybudována jak splašková kanalizace vč. přípojek k jednotlivým nemovitostem, tak i dešťová kanalizace vč. přípojek k domům a nových dešťových vpustí. Jedná se o společnou akci Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. Jičín (splašková kanalizace, vodovod) a města Sobotky(dešťová kanalizace) v celkové výši cca 12 mil. Kč, z nichž Sobotka zaplatí cca 5,5 mil. Kč za páteřní dešťovou kanalizaci a splaškové a dešťové přípojky. Touto akcí dojde k přípravě pro odvodnění náměstí Míru, které je nezbytné před jeho budoucí rekonstrukcí.

Pro obyvatele i návštěvníky města bude tato stavba znamenat výrazné dopravní omezení, kterému se bohužel nelze vyhnout – šířkové poměry Boleslavské ulice v daném úseku a vedení kanalizace neumožní ani omezený průjezd, proto bude tato část ulice od 26.8. úplně uzavřena a to minimálně do konce října. Přesný termín otevření bude záviset na postupu archeologického průzkumu, který bude s výkopovými pracemi zahájen. Objízdná trasa po dobu uzavírky povede přes Zahradní ulici do Spyšovské. Boleslavská ulice tedy bude ke křižovatce na Šafranici slepá ulice. Objízdná trasa bude samozřejmě znamenat výrazně vyšší dopravní zátěž a omezení v podobě zákazu parkování před domy zejména v Zahradní ulici. Na tuto akci naváže v roce 2020 oprava chodníků a vozovky - tedy nové dlážděné chodníky v tomto úseku. Protější strana úzkého chodníku s plochou parkoviště pod divadlem, uličkou a schody ke kostelu bude rovněž nově vydlážděna. Nový asfaltový povrch dostane i zničený úsek Boleslavské ulice.